Nyheter

Sentrum barnehage på Vinstra ble nylig trukket ut som vinner i Returkartonglotteriet, og kan nå feire med en premie på 10.000 kr!

Nye sorteringsmerker skal gjøre det enklere å kildesortere avfallet. Det er ett av tiltakene for å øke andelen resirkulert avfall til 65% innen 2035. Merkeordningen er utarbeidet av LOOP og Avfall Norge, og er basert på det danske sorteringssystemet som ble lansert i 2017. Målet er at det skal bli en tilnærmet lik merkeordning i hele Norden. 

Fordi vi har for lite folk nå så får vi dessverre ikke samlet inn landbruksplast på Kverndokka i år. Vi har ingen til overs som kan være der og se over lassene som kommer inn, samt hjelpe til med å sortere på stedet. Tidligere år har vi samlet inn landbruksplast uten å ha noen der til å overse lassene som kommer inn, men dette har ført til mye sortering og etterarbeid på Frya, og uten mannskap tilgjengelig får vi ikke gjort dette.  

 

Her er en oversikt over hvilke datoer vi har lørdagsåpent på i år.

Avfall som skulle vært tømt den 17.mai flyttes fram til fredag 13. eller lørdag 14.mai.

Sett fram beholderne til fredag, blir de ikke tømt den dagen så la de stå framme til neste dag.

Avfall som opprinnelig skulle vært tømt på langfredag den 15.april blir flyttet fram til onsdag 13. eller torsdag 14.april. Resten av innsamlingsruta går som normalt.

Sett fram beholderne til onsdag. Blir de ikke tømt onsdag så la de stå framme til torsdag.

Vi har endret dato i appen MinRenovasjon.

God Påske fra alle oss i MGR.

MGR holder stengt hele påskeuka, fra og med 9.april, til og med 18.april. Men fortvil ikke! Alle gjenvinningsstasjoner har til vanlig kveldsåpent en dag hver i uka, i tillegg har vi mange lørdagsåpne dager etter påske!

God påske fra alle oss i MGR!

Det er kun emballasje av glass og metall som skal i returpunktene for glass – og metallemballasje. Med dette mener vi emballasje som det var noe i, som for eksempel mat og drikke, da du kjøpte det på butikken. Eksempler på dette er: Glassflasker og syltetøyglass, brus- og ølbokser uten pant, hermetikkbokser, aluminiumsformer og aluminiumsfolie, metallkorker/-lokk, påleggstuber av metall, og telyskapsler i metall. Tøm emballasjen for rester, skyll med vann og rist det tørt. Pass på at ikke plastposer blir med. 

Malin N. Holten fra Kvam ble nylig trukket ut som vinner i Returkartonglotteriet, og kan nå feire med en premie på 10.000 kroner! Vi gratulerer så mye!

I dunken med grått lokk skal det som blir igjen etter at du har sortert ut matavfall, papiravfall, plastemballasje, glass – og metallemballasje, farlig avfall og elektronisk avfall som batterier og lyspærer. Eksempler på hva du skal ha i restavfallsbeholderen er avkjølt aske (i en godt knytt pose), bleier, kattesand, hundeposer, vednett og blomster.