Nyheter
Slukking av brann i molok

Husket du å la asken avkjøles skikkelig før du kastet den i søpla? På vinteren er det mange som fyrer litt ekstra i peisen, noe som skaper både varme og hygge. Problemet er at mange tar ut asken for tidlig mens den enda er varm. Selv et døgn etter at ilden har slukket kan asken inneholde glør som kan begynne å brenne igjen lenge etter at man har kvittet seg med asken.  

Julegavepapir

Vi vet at det i jula ofte blir mye ekstra avfall i sammenheng med selskaper og gaver. Husholdninger i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron får derfor bruke én gjennomsiktig plastsekk med vår logo på til å kaste julegavepapir, vedsekker, juletrenett og avfyrte raketter i, og sette den ut sammen med restavfallet første tømmedag etter jul

I år holder vi åpent 3 dager i romjula på Frya miljøstasjon. De andre gjenvinningsstasjonene vil være stengt fra og med 24.desember til og med 2.januar. Vi har vanlige åpningstider fram til den 24.desember. Administrasjonen har stengt i romjula, men om det skulle være noe kan dere kontakte oss på e-post: post@mgr.no 

 

Barn som kaster papiravfall i beholder

Papiravfall er alt fra gamle aviser og blader til reklame og skrivepapir. Papp-emballasje som drikkekartong, pizzaesker og pappesker kan også kastes som papiravfall. Brett det gjerne sammen slik at det tar minst mulig plass i beholderen. 

 

Renovatør strever med snødekte avfallsbeholdere

Nå som snøen snart er her tenkte vi det kunne være lurt med en liten påminnelse av ting som er viktige å huske på angående avfallstømming i den forbindelse.  

Radio funnet på gjenvinningsstasjon

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) er produkter som går på strøm eller batteri som skal kastes. Dette kan være alt fra kjøleskap og komfyrer til blinkesko og tastatur. EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall fordi produkter som går på strøm inneholder miljøgifter og må håndteres på en forsvarlig måte når de kastes.  

 Ny renovasjonsforskrift for Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu legges ut på høring og offentlig ettersyn, med merknadsfrist 22. november. Forskriften viderefører i hovedsak prinsippene i dagens forskrift, men har tydeligere kriterier som skal sikre lik saksbehandling.

Symboler for farlig avfall

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, som rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler. Farlig avfall skal håndteres så miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø. 

Plastsekk med MGR-logo

Grunnen er at sekken med MGR-logoen på er perforert. Dette vil si at den er gjennomhullet med bittesmå hull for at lufta skal gå ut og den ikke skal “sprenge” under komprimering i bilen. På denne måten flyter ikke all plastemballasjen ut av sekken og blandes med papiret, og vi klarer å sortere ut igjen sekkene etterpå. 

Glass - og metallemballasje

Ønsker du egen beholder for glass - og metallemballasje? Svar på denne spørreundersøkelsen innen 14.september og vær med på å påvirke hvordan renovasjonstjenesten skal være.