Nyheter
Mobiltelefon som har applikasjonen MinRenovasjon oppe

Visste du at du kan få oversikt over dine tømmedager rett på mobilen? Appen “MinRenovasjon” har nå blitt oppdatert til en bedre versjon. Denne appen er gratis og gir deg oversikt over når vi henter avfallet hjemme hos deg. Den kan også settes opp til å sende deg påminnelser om når vi kommer til deg. I appen ser du også hvor du finner nærmeste returpunkt for glass – og metallemballasje, samt hvor våre gjenvinningsstasjoner ligger.  

Appen finner du i App Store eller Google Play. Om du allerede har appen må du oppdatere denne for å få den nyeste versjonen. 

Julegavepapir

Vi vet at det i jula ofte blir mye ekstra avfall i sammenheng med selskaper og gaver. Husholdninger i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron får derfor bruke én gjennomsiktig plastsekk med vår logo på til å kaste julegavepapir, vedsekker og juletrenett  i, og sette den ut sammen med RESTAVFALLET  første tømmedag etter jul

Beholdere for kildesortering

Teksten er hentet fra Avfallnorge.no, skrevet av Stine Thorp 

Fra 1.januar 2023 trer nye utsorteringskrav i kraft. Alle norske offentlige og private virksomheter og institusjoner som produserer husholdningslignende avfall blir berørt. 

Vi har laget en fiks ferdig julekalender skreddersydd til småbarnsfamilier. Print ut, heng opp og len deg tilbake med god samvittighet. Denne kalenderen er nemlig helt fri for småting og plastdingser. Bra for deg, bra for miljøet og skikkelig koselig for barna!

Mange batterier

Visste du at brukte batterier aldri skal kastes i restavfallet? Batterier som feilaktig kastes i restavfallet utgjør en brannrisiko – i avfallsbeholdere, under avfallstransport og på gjenvinningsanlegg. 

Konteiner med varer til ombruk

 Du har kanskje fått med deg at vi har åpnet en konteiner for ombruk på Frya? På tirsdag (4.oktober) kjører vi «reåpning» med gratis kaffe mellom kl. 12 - 14, og kl. 16 - 18 for å vise fram den stilige ny-dekorerte konteineren vår!

Voksne og barn som sitter på en madrass med diplom og melkekartong

Sentrum barnehage på Vinstra ble nylig trukket ut som vinner i Returkartonglotteriet, og kan nå feire med en premie på 10.000 kr!

Nye avfallsmerker

Nye sorteringsmerker skal gjøre det enklere å kildesortere avfallet. Det er ett av tiltakene for å øke andelen resirkulert avfall til 65% innen 2035. Merkeordningen er utarbeidet av LOOP og Avfall Norge, og er basert på det danske sorteringssystemet som ble lansert i 2017. Målet er at det skal bli en tilnærmet lik merkeordning i hele Norden. 

Rundballplast

Fordi vi har for lite folk nå så får vi dessverre ikke samlet inn landbruksplast på Kverndokka i år. Vi har ingen til overs som kan være der og se over lassene som kommer inn, samt hjelpe til med å sortere på stedet. Tidligere år har vi samlet inn landbruksplast uten å ha noen der til å overse lassene som kommer inn, men dette har ført til mye sortering og etterarbeid på Frya, og uten mannskap tilgjengelig får vi ikke gjort dette.  

MGR logo

 

Her er en oversikt over hvilke datoer vi har lørdagsåpent på i år.