Om oss

Administrasjonsbygget til MGR - Klikk for stort bildeAdministrasjonsbygget til MGR

MGR er et interkommunalt renovasjonsselskap for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Virksomheten omfatter innsamling, transport og behandling av husholdnings- og næringsavfall og drift av et sorteringsanlegg, samt betjente miljøstasjoner i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. MGR har 18 fast ansatte.

 

 

Adresse:

Fryavegen 150, 2647 Sør-Fron

 

Åpningstider:

Mandag: 08:00 - 15:00

Tirsdag: 08:00 - 15:00

Onsdag: 08:00 - 15:00

Torsdag: 08:00 - 15:00

Fredag: 08:00 - 15:00

 

Avfallshåndteringens vei gjennom tiden

 • 1981-1982: Tvungen renovasjon i tettbygd strøk
 • 1987: Etablering av Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap, tvungen renovasjon for alle husholdninger inkl. hytter og setrer, innsamling av små og store batterier
 • 1989: Innsamling av papir fra husholdninger i regi av MGR
 • 1991: Bringeordning for glassemballasje
 • 1991-92: Mottak av farlig avfall ved Frya og Rustmoen, mottak for sortert avfall ved Frya
 • 1992: Overtok drift av Rustmoen Miljøstasjon
 • 1992-93: Innsamling av papp fra næringsbedrifter, kjøp av papirpresse ved Frya miljøstasjon
 • 1995: Innsamling av matavfall fra husholdninger i sekkestativområder (i tillegg til papir og restavfall), overtok drift av Kvam Gjenvinningsstasjon
 • 1997: Henteordning for avfall utvides til all fast bosetting + fritidsboliger i bygda (rest, mat og papir)
 • 1998: Sorteringsplate for næringsavfall på Frya miljøstasjon
 • 2006: Ny sorteringshall på Frya Miljøstasjon, henting av plastemballasje fra husholdninger
 • 2007: Etablering av Gålå miljøstasjon. Har i dag 10-11 stasjoner i fjellområdene. 55% av hyttene bruker system med nedgravde tanker.
 • 2013: Sekkestativ for restavfall byttes ut med plastbeholdere. Ny tømmeplan.
 • 2015: MGR kjøper seg inn i Mjøsanlegget AS på Lillehammer som er et beh.anlegg for matavfall.
 • 2016: Nytt administrasjonsbygg på Frya
 • 2017/2018: Ny betjent miljøstasjon på Fåvang ferdigstilles til bruk for næringsbedrifter, husholdninger og hytteeiere.
 • 2018: Innsamling av husholdningsavfall utføres i egen regi