Aktuelt fra MGR

 • 13.07.2022

  Ny merkeordning

  Nye sorteringsmerker skal gjøre det enklere å kildesortere avfallet. Det er ett av tiltakene for å øke andelen resirkulert avfall til 65% innen 2035. Merkeordningen er utarbeidet av LOOP og Avfall Norge, og er basert på det danske sorteringssystemet som ble lansert i 2017. Målet er at det skal...
 • 22.06.2022

  Rustmoen stengt på tirsdager i uke 26 og 27

  På grunn av for lite bemanning og ferieavvikling er vi nødt til å holde Rustmoen gjenvinningsstasjon stengt tirsdag den 28.juni og tirsdag den 5.juli i henholdsvis uke 26 og 27. Kvam gjenvinningsstasjon er stengt i uke 25, 26 og 30. Fåvang gjenvinningsstasjon holdes stengt i uke 25, 26 og 27.
 • 22.06.2022

  Ingen henting av landbruksplast på Kverndokka i år.

  Fordi vi har for lite folk nå så får vi dessverre ikke samlet inn landbruksplast på Kverndokka i år. Vi har ingen til overs som kan være der og se over lassene som kommer inn, samt hjelpe til med å sortere på stedet. Tidligere år har vi samlet inn landbruksplast uten å ha noen der til å overse...
 • 16.06.2022

  Sommerstengt i 3 uker på Kvam og Fåvang gjenvinningsstasjon

  På grunn av for lite bemanning og ferieavvikling er vi nødt til å holde Kvam gjenvinningsstasjon stengt i uke 25, 26 og 30. Fåvang gjenvinningsstasjon holdes stengt i uke 25, 26 og 27.