Aktuelt fra MGR

 • 22.09.2021

  Farlig avfall

  Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, som rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler. Farlig avfall skal håndteres så miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr...
 • 07.09.2021

  Vet du hvorfor det er så viktig at du bruker plastsekken med MGR-logoen til plastemballasje?

  Grunnen er at sekken med MGR-logoen på er perforert. Dette vil si at den er gjennomhullet med bittesmå hull for at lufta skal gå ut og den ikke skal “sprenge” under komprimering i bilen. På denne måten flyter ikke all plastemballasjen ut av sekken og blandes med papiret, og vi klarer å sortere ut...
 • 02.09.2021 Glass - og metallemballasje

  Spørreundersøkelse om beholder for glass - og metallemballasje

  Ønsker du egen beholder for glass - og metallemballasje? Svar på denne spørreundersøkelsen innen 14.september og vær med på å påvirke hvordan renovasjonstjenesten skal være.
 • 25.08.2021

  Høyt forbruk, lite gjenbruk

  Gjenbruk, eller ombruk, handler om å bruke ting på nytt eller å omforme et produkt istedenfor at det blir til avfall. Nesten alle produkter kan gjenbrukes eller redesignes og dermed forlenge livsløpet til gjenstanden. Dette er en svært energi – og ressursbesparende måte å utnytte et produkt på...