Aktuelt fra MGR

 • 25.11.2021

  Adkomst – hva er ditt ansvar på tømmedagen?

  Nå som snøen snart er her tenkte vi det kunne være lurt med en liten påminnelse av ting som er viktige å huske på angående avfallstømming i den forbindelse.
 • 21.10.2021

  EE-avfall og sortering av blinkesko

  Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) er produkter som går på strøm eller batteri som skal kastes. Dette kan være alt fra kjøleskap og komfyrer til blinkesko og tastatur. EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall fordi produkter som går på strøm inneholder miljøgifter og må...
 • 14.10.2021

  Ny renovasjonsforskrift legges ut på høring og til offentlig ettersyn

  Ny renovasjonsforskrift for Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu legges ut på høring og offentlig ettersyn, med merknadsfrist 22. november. Forskriften viderefører i hovedsak prinsippene i dagens forskrift, men har tydeligere kriterier som skal sikre lik saksbehandling.
 • 22.09.2021

  Farlig avfall

  Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, som rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler. Farlig avfall skal håndteres så miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr...