Salg av kompostjord

Priser på kompostjord (eks. mva.):  

- 185 kr/m3 (Kvam, Rustmoen) 

- 0,19 kr/kg (Frya) 

Minstepris: 70 kr

 

Vi hjelper deg gjerne med lasting hvis du skal ha et tilhengerlass! 

Jorden vi selger på våre gjenvinningsstasjoner lages av alt hageavfallet som kommer inn. Hageavfallet blir knust av en kvern og lagt i ranker for kompostering. Rankene ligger til modning i 3-4 år før den blir soldet - og fragmenter som kvist og stein blir fjernet fra jorda. Kompostjorda er da klar for salg på våre stasjoner på henholdsvis Kvam, Rustmoen og Frya. 

MGR-jorda er både lokal og torvfri! Hvorfor er dette bra? Torv inneholder ingenting plantene i hagen din trenger. Torv er uten næring og må tilsettes både leire og sand for å kunne selges som jord eller kompost hos gartnerier og butikker. Torv øker også klimagassutslippene, og ved å kjøpe det er du med på å ødelegge myrer, som er leveområdet til flere truede norske plante – og dyrearter. Du kan lese mer om dette i denne avisartikkelen: https://www.aftenposten.no/viten/i/Pam7e/det-store-hage-bedraget  

Selv om vår jord er bra for både hage og miljø, kan det være tilfeller der du finner fragmenter av flyveavfall som har lurt seg inn i jorda ved kverning og kompostering. Vi prøver å fjerne så mye som mulig under soldingen, men kan dessverre ikke garantere for at enkelte fragmenter ikke blir med.