Eierstyring

Representantskapet for Midt-Gudbrandsdal renovasjon IKS

Representantskapet består av 6 folkevalgte (2 politikere fra hver av de 3 kommunene - Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron). Representantskapets medlemmer velges for 4 år av gangen.
Representantskapet for Midt-Gudbrandsdal renovasjon IKS
Kommune Representant Første vara Andre vara
Ringebu Arne Fossmo Kristin Teigen Frode Myrvang
Ringebu Nina Kanne Stenumgård Per Ove Hagestuen Berulf Vaagan
Sør-Fron Ole Tvete Muriteigen Kristin Vold Lexander André Sandbuløkken
Sør-Fron Liv Bjerke Arne Bredeveien Unni Dalbu
Nord-Fron Anne Marie Olstad Ola Holmestad Morten Randen
Nord-Fron Olav Røssum Anja Solberg Simen Stokke