Når noen ødelegger for andre: Ulovlig dumping av hageavfall.

- En tankevekker ved gjenvinningsstasjonen på Fåvang.

Til dere som har tømt mer enn et lastebillass med hageavfall utenfor porten på gjenvinningsstasjonen på Fåvang: Vi forstår at det er fristende å lette byrden ved å kvitte seg med hageavfall og andre gjenstander utenfor gjenvinningsstasjonen for å spare deg selv for tid og penger. Men er du klar over de negative konsekvensene dette kan ha for samfunnet i nærområdet og miljøet rundt oss?

Ulovlig dumping av hageavfall og annet fører til flere uheldige utfall:

  1. Gjenvinningsstasjonen har faste åpningstider for å sikre at det er personell til stede for å veilede og bistå med trygg avfallshåndtering. Å etterlate avfall utenfor porten kan skape sikkerhetsproblemer for både besøkende og ansatte. 
  2. Vi bruker betydelige midler på å rydde opp i ulovlig dumpede avfallshauger. Disse ressursene kunne ha blitt brukt på mer verdifulle tjenester.
  3. Det kan tette igjen kummer og grøfter der det er avrenning for overflatevann.
  4. Det underminerer tilliten og samarbeidet i lokalsamfunnet ved å vise mangel på respekt for fellesskapet og miljøet.

Vi oppfordrer deg til å reflektere over dine handlinger og vurdere å endre din tilnærming til avfallshåndtering. Bruk gjenvinningsstasjonen som den er ment, for å hjelpe oss med å redusere miljøpåvirkningen. Husk at Frya miljøstasjon er åpent hver dag og er også bedre beregnet for næringsavfall. Hvis du har spørsmål om riktig avfallshåndtering eller trenger assistanse, kan vi tilby veiledning. Sammen kan vi arbeide for å opprettholde et rent, trygt og bærekraftig lokalsamfunn i Fåvang.

Hageavfall dumpet utenfor Fåvang miljøstasjon  Hageavfall