Priser for mottak av næringavfall

Frya Miljøstasjon - Klikk for stort bilde

Priser, levering og mottakskrav
Varenr. Fraksjon Beskrivelse Tonn. M3.
Frya Miljøstasjon Kvam, Rustmoen og Fåvang
Priser gjelder fra 01.08.19 Priser gjelder fra 01.08.19
0215/0213 Restavfall Kun brennbart avfall. Kan ikke inneholde miljøfarlig avfall( impregnert), EE-avfall, farlig avfall, gips eller matavfall. Kan heller ikke inneholde isolasjon som Glava, Rockwool eller lignende. 1700,- 170,-
0310 Matavfall Avfallet skal kun inneholde matavfall. For kunder som leverer til komprimatorbil, skal egne beholdere med brunt lokk benyttes. Bioposer av for eksempel maisstivelse skal ikke brukes 1500,- Ikke mottak
0111/0113 Sorterbart avfall Dette er blandet avfall som kunden sorterer selv på (rampa) våre miljøstasjoner. Ikke farlig avfall. 1200,- 120,-
0411/0416 Papir/papp og drikkekartong Papir – kan inneholde blandinger av papp/papir og drikkekartong. Ikke gavepapir. 300,- 75,-
0412 Papp Ren og tørr bølgepapp 200,- 40,-
0414 Papir makulering Rent og tørt 2800,- Ikke mottak
0415 Papir makulering Rent og tørt (Kunde makulerer selv) 1600,- Ikke mottak
0319/0327 Trevirke Kun rent trevirke. NB: IKKE trykkimpregnert 800,- 120,-
0319/0327 Stubber Skal være fri for jord og stein, Alle stubber under 30 cm leveres hageavfall. 700,- 105,-
0321/0324 Impregnert trevirke Impregnert og kreosotbehandlet trevirke skal leveres som farlig avfall. Deklareres som farlig avfall. 1700,- 255,-
0510 Metall Gratis Gratis
0510 Tanker Tanker som er brukt til olje/parafin skal ha sertifikat på at de er rengjort. Gjelder kun metall. Tanker av glassfiber leveres som usortert avfall. Gratis Gratis
1021/1022 Gips Må være sortert. Kan inneholde Tapet, glassfiberstrie, maling og skruer og beslag. Gammelt og nytt materiale. 1300,- 910,-
1024/1026 Isolasjon,gips med fliser Isolasjon,gips med fliser 2815,- 2815,- Gjelder gips med fliser. På M3 er Isolasjon restavfall
1310/1312 Glass sortert Må være sortert. Glasset må ikke være nedknust. Ikke planglass/ruter eller laminert glass, kun flasker, syltetøyglass etc. 300,- 120,-
2001 PCB-vinduer-hele Håndteres med forsiktighet, må ikke knuses. 1965-1975 1400,- 1400 pr.tonn
2002 PCB-vinduer -knuste Fra 1965 til 1975 1400,- 1400 pr.tonn
2003 Vindu med klorparafiner Fra 1976 til 1990 7500,- 7500,- pr. tonn
1010/1018 Asbest holdig avfall Skal pakkes inn i 2 lag byggplast og tapes godt igjen. Merkes tydelig med ASBEST og legges på pall 1800,- 900,-
0120 Usortert avfall (Plate) Kan inneholde mange typer avfall som restavfall, papp, papir, treverk, isolasjon, diverse plast, tekstiler, klær, sko og metaller, NB!! Kan ikke inneholde, farlig avfall eller miljø farlig avfall eks: Maling, lim, lakk, bilbatteri, olje, diesel, ee avfall, PCB vinduer, vinduer med klorparafiner og impregnert trevirke. Kan heller ikke inneholde skytematter, gummibelter, jord, stein. Laminerte ruter, matavfall, gips eller eksplosiver. 2300,- Ikke mottak
Plastrør lengder over 0,5 meter. Plastrør over 0,5 meter, leveres som restavfall. I tillegg kommer arbeidstimer på kapping av rør. 1700,- pr tonn + 300 pr time.
Murstein fra piper Dokumentasjon fra prøve resultat eller vi kan ta prøve å sende inn. Ikke mottak
1019/1020 Betong- armert Dokumentasjon 960,- 1200,-
Betong uten armering Dokumentasjon 400,- 600,-
1011/1017 Inerte masser Dokumentasjon.Porselen, leca, betong, murstein m.m. Dette må være rene masser 400,- Kun små lass(bilhenger). 600,-
2005 Lettere forurenset masser Dokumentasjon. Ikke mottak
0317/0323 Hageavfall Løv, gress, kvister, greiner m.m. ikke jord og stein. Stubber over 30 cm i diameter skal leveres som trevirke. 450,- 45,-
2096 Ftalater Belegg. Må leveres separat, enten i storsekk eller i IBC 12,65 pr.kg 12,65 pr.kg
1023 Laminerte ruter Laminerte ruter, bilruter og lastebilruter På Frya Miljøstasjon brukes vare 1024 85,- pr.stk.
1215/1216 Skytematter m/wire 3900,- 1950
1217/1218 Skytematter u / wire 2400,- 1200,-
Gummibelter fra gravemaskin 6000,- pr.stk.
2012 Smittefarlig avfall Leveres i godkjent emballasje 30,- pr kg 30,- pr kg
Avviksgebyr 600,- pr.stk
Sortering hjelpemann Ved avvik i leveransen vil vårt mannskap sortere levert avfall, kostnader etter medgått tid belastes kunde 400 pr.time
Sortering maskin Ved avvik i leveransen vil vårt mannskap sortere levert avfall, kostnader etter medgått tid belastes kunde 950,- pr.time
Alle priser er uten mva.