Priser for mottak av næringavfall

Frya Miljøstasjon - Klikk for stort bilde

Varenr. Beskrivelse Fraksjon Tonn. M3.
Frya Miljøstasjon Kvam og Rustmoen
Priser gjelder fra 01.01.19 Priser gjelder fra 01.01.19
0215/0213 Kun brennbart avfall. Kan ikke inneholde miljøfarlig avfall( impregnert), EE-avfall, farlig avfall, gips eller matavfall. Kan heller ikke inneholde isolasjon som Glava, Rockwool eller lignende. Restavfall 1700,- 170,-
0310 Avfallet skal kun inneholde matavfall. For kunder som leverer til komprimatorbil, skal egne beholdere med brunt lokk benyttes. Bioposer av for eksempel maisstivelse skal ikke brukes Matavfall 1500,- Ikke mottak
0111/0113 Dette er blandet avfall som kunden sorterer selv på (rampa) våre miljøstasjoner. Ikke farlig avfall. Sorterbart avfall 1200,- 120,-
0411/0416 Papir – kan inneholde blandinger av papp/papir og drikkekartong. Ikke gavepapir. Papir/papp og drikkekartong 300,- 75,-
0412 Ren og tørr bølgepapp Papp 200,- 40,-
0414 Rent og tørt Papir makulering 2800,- Ikke mottak
0415 Rent og tørt (Kunde makulerer selv) Papir makulering 1600,- Ikke mottak
0319/0327 Kun rent trevirke. NB: IKKE trykkimpregnert Trevirke 800,- 120,-
0319/0327 Skal være fri for jord og stein, Alle stubber under 30 cm leveres hageavfall. Stubber 700,- 105,-
0321/0324 Impregnert og kreosotbehandlet trevirke skal leveres som farlig avfall. Deklareres som farlig avfall. Impregnert trevirke 1700,- 255,-
0510 Metall Gratis Gratis
0510 Tanker som er brukt til olje/parafin skal ha sertifikat på at de er rengjort. Gjelder kun metall. Tanker av glassfiber leveres som usortert avfall. Tanker Gratis Gratis
1021/1022 Må være sortert. Kan inneholde Tapet, glassfiberstrie, maling og skruer og beslag. Gammelt og nytt materiale. Gips 1300,- 910,-
1024/1026 Isolasjon,gips med fliser Isolasjon,gips med fliser 2300,- 2300,- Gjelder gips med fliser. På M3 er Isolasjon restavfall
1310/1312 Må være sortert. Glasset må ikke være nedknust. Ikke planglass/ruter eller laminert glass, kun flasker, syltetøyglass etc. Glass sortert 300,- 120,-
2001 Håndteres med forsiktighet, må ikke knuses. 1965-1975 PCB-vinduer-hele 1400,- 1400 pr.tonn
2002 Fra 1965 til 1975 PCB-vinduer -knuste 1400,- 1400 pr.tonn
2003 Fra 1976 til 1990 Vindu med klorparafiner 7500,- 7500,- pr. tonn
1010/1018 Skal pakkes inn i 2 lag byggplast og tapes godt igjen. Merkes tydelig med ASBEST og legges på pall Asbest holdig avfall 1800,- 900,-
0120 Kan inneholde alle typer avfall. NB!! Kan ikke inneholde, farlig avfall eller miljø farlig avfall, eks: Laminerte ruter, matavfall, gips, impregnert trevirke, maling, lim, lakk, bilbatteri, olje, diesel, EE avfall, skytematter, gummibelter, jord, stein eller eksplosiver. Usortert avfall (Plate) 2300,- Ikke mottak
Plastrør over 0,5 meter, leveres som restavfall. I tillegg kommer arbeidstimer på kapping av rør. Plastrør lengder over 0,5 meter. 1700,- pr tonn + 300 pr time.
Dokumentasjon fra prøve resultat eller vi kan ta prøve å sende inn. Murstein fra piper Ikke mottak
1019/1020 Dokumentasjon Betong- armert 960,- 1200,-
Dokumentasjon Betong uten armering 400,- 600,-
1011/1017 Dokumentasjon.Porselen, leca, betong, murstein m.m. Dette må være rene masser Inerte masser 400,- Kun små lass(bilhenger). 600,-
2005 Dokumentasjon. Lettere forurenset masser Ikke mottak
0317/0323 Løv, gress, kvister, greiner m.m. ikke jord og stein. Stubber over 30 cm i diameter skal leveres som trevirke. Hageavfall 450,- 45,-
2096 Belegg. Må leveres separat, enten i storsekk eller i IBC Ftalater 12,65 pr.kg 12,65 pr.kg
1023 Laminerte ruter, bilruter og lastebilruter Laminerte ruter På Frya Miljøstasjon brukes vare 1024 85,- pr.stk.
1215/1216 Skytematter m/wire 3900,- 1950
1217/1218 Skytematter u / wire 2400,- 1200,-
Gummibelter fra gravemaskin 6000,- pr.stk.
2012 Leveres i godkjent emballasje Smittefarlig avfall 30,- pr kg 30,- pr kg
Avviksgebyr 600,- pr.stk
Sortering hjelpemann 300 pr.time
Sortering maskin 750,- pr.time
Alle priser er uten mva.