Priser for mottak av næringavfall

Frya Miljøstasjon - Klikk for stort bilde

Priser, levering og mottakskrav
Varenr. Fraksjon Beskrivelse Tonn. M3.
Frya Miljøstasjon Kvam, Rustmoen og Fåvang
Priser gjelder fra 01.08.19 Priser gjelder fra 01.08.19
0215/0213 Restavfall Kun brennbart avfall. Kan ikke inneholde miljøfarlig avfall( impregnert), EE-avfall, farlig avfall, gips eller matavfall. Kan heller ikke inneholde isolasjon som Glava, Rockwool eller lignende. 1700,- 170,-
0310 Matavfall Avfallet skal kun inneholde matavfall. For kunder som leverer til komprimatorbil, skal egne beholdere med brunt lokk benyttes. Bioposer av for eksempel maisstivelse skal ikke brukes 1500,- Ikke mottak
0111/0113 Sorterbart avfall Dette er blandet avfall som kunden sorterer selv på (rampa) våre miljøstasjoner. Ikke farlig avfall. 1200,- 120,-
0411/0416 Papir/papp og drikkekartong Papir – kan inneholde blandinger av papp/papir og drikkekartong. Ikke gavepapir. 300,- 75,-
0412 Papp Ren og tørr bølgepapp 200,- 40,-
0414 Papir makulering Rent og tørt 2800,- Ikke mottak
0415 Papir makulering Rent og tørt (Kunde makulerer selv) 1600,- Ikke mottak
0319/0327 Trevirke Kun rent trevirke. NB: IKKE trykkimpregnert 800,- 120,-
0319/0327 Stubber Skal være fri for jord og stein, Alle stubber under 30 cm leveres hageavfall. 700,- 105,-
0321/0324 Impregnert trevirke Impregnert og kreosotbehandlet trevirke skal leveres som farlig avfall. Deklareres som farlig avfall. 1700,- 255,-
0510 Metall Gratis Gratis
0510 Tanker Tanker som er brukt til olje/parafin skal ha sertifikat på at de er rengjort. Gjelder kun metall. Tanker av glassfiber leveres som usortert avfall. Gratis Gratis
1021/1022 Gips Må være sortert. Kan inneholde Tapet, glassfiberstrie, maling og skruer og beslag. Gammelt og nytt materiale. 1300,- 910,-
1024/1026 Isolasjon,gips med fliser Isolasjon,gips med fliser 2815,- 2815,- Gjelder gips med fliser. På M3 er Isolasjon restavfall
1310/1312 Glass sortert Må være sortert. Glasset må ikke være nedknust. Ikke planglass/ruter eller laminert glass, kun flasker, syltetøyglass etc. 300,- 120,-
2001 PCB-vinduer-hele Håndteres med forsiktighet, må ikke knuses. 1965-1975 1400,- 1400 pr.tonn
2002 PCB-vinduer -knuste Fra 1965 til 1975 1400,- 1400 pr.tonn
2003 Vindu med klorparafiner Fra 1976 til 1990 7500,- 7500,- pr. tonn
1010/1018 Asbest holdig avfall Skal pakkes inn i 2 lag byggplast og tapes godt igjen. Merkes tydelig med ASBEST og legges på pall 1800,- 900,-
0120 Usortert avfall (Plate) Kan inneholde alle typer avfall. NB!! Kan ikke inneholde, farlig avfall eller miljø farlig avfall, eks: Laminerte ruter, matavfall, gips, impregnert trevirke, maling, lim, lakk, bilbatteri, olje, diesel, EE avfall, skytematter, gummibelter, jord, stein eller eksplosiver. 2300,- Ikke mottak
Plastrør lengder over 0,5 meter. Plastrør over 0,5 meter, leveres som restavfall. I tillegg kommer arbeidstimer på kapping av rør. 1700,- pr tonn + 300 pr time.
Murstein fra piper Dokumentasjon fra prøve resultat eller vi kan ta prøve å sende inn. Ikke mottak
1019/1020 Betong- armert Dokumentasjon 960,- 1200,-
Betong uten armering Dokumentasjon 400,- 600,-
1011/1017 Inerte masser Dokumentasjon.Porselen, leca, betong, murstein m.m. Dette må være rene masser 400,- Kun små lass(bilhenger). 600,-
2005 Lettere forurenset masser Dokumentasjon. Ikke mottak
0317/0323 Hageavfall Løv, gress, kvister, greiner m.m. ikke jord og stein. Stubber over 30 cm i diameter skal leveres som trevirke. 450,- 45,-
2096 Ftalater Belegg. Må leveres separat, enten i storsekk eller i IBC 12,65 pr.kg 12,65 pr.kg
1023 Laminerte ruter Laminerte ruter, bilruter og lastebilruter På Frya Miljøstasjon brukes vare 1024 85,- pr.stk.
1215/1216 Skytematter m/wire 3900,- 1950
1217/1218 Skytematter u / wire 2400,- 1200,-
Gummibelter fra gravemaskin 6000,- pr.stk.
2012 Smittefarlig avfall Leveres i godkjent emballasje 30,- pr kg 30,- pr kg
Avviksgebyr 600,- pr.stk
Sortering hjelpemann Ved avvik i leveransen vil vårt mannskap sortere levert avfall, kostnader etter medgått tid belastes kunde 400 pr.time
Sortering maskin Ved avvik i leveransen vil vårt mannskap sortere levert avfall, kostnader etter medgått tid belastes kunde 950,- pr.time
Alle priser er uten mva.