Nyheter

MGR ønsker å belønne de som sorterer ut plastemballasje. Vi skal derfor arrangere et plastsekk-lotteri i år der folk kan vinne penger tilsvarende et standard renovasjonsgebyr (2502,25 kr). Det du trenger å gjøre for å være med er; å sortere ut plastemballasje, knyte sekken med dobbel knute, og skrive på navn og telefonnummer på plastsekken. Det er også mulig å skrive på skoler/klasser og idrettslag. Se konkurranseregler lenger ned på siden. Sett ut sekken ved avfallsbeholderne når det er tømming av plastemballasje. Et tips er å skrive på sekken med en rød sprittusj sånn at det blir mer synlig. Skriv stort og tydelig, gjerne med blokkbokstaver. 

Det vil være 3 trekninger i år der vi trekker ut 1 vinner pr gang. 

Julegavepapir

Vi vet at det i jula ofte blir mye ekstra avfall i sammenheng med selskaper og gaver. Husholdninger i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron får derfor bruke én gjennomsiktig plastsekk med vår logo på til å kaste julegavepapir, gavebånd, vedsekker og juletrenett i, og sette den ut sammen med restavfallet på første tømmedag etter jul. 

Våre gjenvinningsstasjoner tar juleferie fra 24. desember til 4. januar, mens innsamling av avfall hos fastboende og i fjellområdene vil pågå som vanlig.

Slukking av brann i molok

Husket du å la asken avkjøles skikkelig før du kastet den i søpla? På vinteren er det mange som fyrer litt ekstra i peisen, noe som skaper både varme og hygge. Problemet er at mange tar ut asken for tidlig mens den enda er varm. Selv et døgn etter at ilden har slukket kan asken inneholde glør som kan begynne å brenne igjen lenge etter at man har kvittet seg med asken.  

Bilde av vinner av returkartonglotteriet

MGR har nok en gang trukket en vinner i returkartonglotteriet. Det er 5. gang siden 2015 at vi har en vinner. Denne gangen ble den heldige Rita J. Bergh fra Sør-Fron. Vi gratulerer så mye!

Bilde av vedsekk

Når nettene blir lange og kulda setter inn … Da fyrer man gjerne med ved for å varme både hus og hjem. Men hva gjør man med vedsekken når den er tom? Selv om enkelte vedsekker ser ut som plast så skal det ikke sorteres som plastemballasje. Dette gjelder også for juletrenett. Grunnen til dette er at de skaper tekniske problemer under videre sortering ved at de henger seg fast i sorteringsmaskina og blir ikke materialgjenvunnet. Vedsekker og juletrenett sorteres derfor som restavfall.

Glass - og metallemballasje

I løpet av desember begynner vi innsamling av glass – og metallemballasje på Ulberg i Ringebu, samtidig som vi endrer hentefrekvens for disse husstandene. Dette er et prøveprosjekt for å se om vi kan hente inn enda en avfallsfraksjon uten at vi trenger flere renovasjonsbiler og mer mannskap for å få det til. De husstandene som skal være med på prøveordningen har fått informasjon om dette fra oss. Vi vil sende ut en SMS til de det gjelder et par dager før vi setter ut de nye avfallsbeholderne.  

Ruller med plastsekker

Fra før av har du kunnet kjøpe matavfallsposer og ekstrasekk for restavfall i de fleste matbutikkene, nå får du kjøpt ruller med plastsekker til plastemballasje der også. Rullene med plastsekker vil koste 10,- kr per rull, vi setter også ned prisen på matavfallsposene fra 25,- kr til 10,- kr per rull. Ekstrasekken for restavfall vil koste 50,- kr per sekk. Vi ser at denne ordningen har fungert veldig bra med matavfallsposer, og tror det vil gjøre det lettere for innbyggerne i Midt-Gudbrandsdalen å få tak i plastsekker på denne måten også. 

 

MGR logo

Mange husholdninger er i ferd med å gå, eller har gått, tomme for plastsekker til returplast. Utkjøringen av plastruller i 2019 var ressurskrevende, og vi ønsker å finne en mer rasjonell metode. Derfor arbeides det med å få plastposer for returplast, matavfall og ekstrasekk for restavfall ut i dagligvarebutikkene. Enn så lenge vil det være mulig å hente dette direkte på våre betjente miljøstasjoner, eller ved å ta kontakt med en av våre renovatører. 

23. og 24. juni tar Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR) i mot landbruksplast på Kverndokka (Tverrbygda). Mottaket vil være bemannet og åpent for levering fra 12:00 – 19:00 begge dager.