Nyheter

Som følge av mannskapsmangel må MGR dessverre stenge Fåvang miljøstasjon, i første omgang til og med påsken. Frya miljøstasjon er åpen og kan benyttes dersom det er høyst nødvendig. For øvrig går innsamlingsrutene som normalt.

MGR følger utviklingen av Koronavirus (SARS-CoV-2) fortløpende, og vurderer nødvendige tiltak for at renovasjonstjenesten skal fungere best mulig. Enn så lenge går renovasjonstjenesten som normalt, og alle stasjoner er åpne. Men vi anmoder om begrenset bruk av våre miljøstasjoner, og ber om forståelse for at vi begrenser antallet som kan benyttes sorteringsområdene samtidig.

Administrasjonsbygget til MGR stenges for besøkende, og henvendelser gjøres pr telefon eller mail. 

Dersom ansatte i MGR settes i karantene eller smittes, så kan det bli nødvendig å redusere aktiviteten. Mer informasjon kommer om dette blir nødvendig.

Vi søker sesonghjelp som kundemottaker i perioden april-oktober 2020 på våre miljøstasjoner, helst med erfaring fra lignende arbeid. Hovedarbeidsoppgaven blir å ta imot kunder og veilede dem til riktig sortering. Du må være kundevennlig, ryddig og selvstendig. Arbeidssted vil i hovedsak være på Frya miljøstasjon, men du vil i perioder også måtte arbeide på andre miljøstasjoner. Fullstendig utlysningstekst finner du her: http://www.mgr.no/ledige-stillinger/

Det oppleves problemer med nettversjonen av min-renovasjon. Det er uklart hva som er årsaken, men det finnes en løsning. For at du skal få tilgang til min-renovasjon på nett og få skrevet ut tømmeplan for din adresse må du slette nettstedshistorikken(loggen) på din nettleser. Utover dette anbefaler MGR at appen "min-renovasjon" lastes ned på telefon eller nettbrett, her vil det alltid ligge oppdatert henteplan for din adresse.

Ved årsskiftet 2019-2020 vil din kommune få nytt kommunenummer. På grunn av disse endringene må du legge inn adressen din på nytt i "appen" Min Renovasjon etter 6. januar 2020.

Mottaket for hageavfall på Fåvang miljøstasjon vil være stengt utenom ordinære åpningstider gjennom vinterhalvåret. Dette vil vare i perioden 1. desember 2019 til 1. april 2020.

 Visste du at MGR lager biogass, kompost og næringsrik jord av matavfallet ditt? Men for at disse produktene skal bli best mulig trenger vi din hjelp. Nå henvender vi oss til småbarnsforeldre og informerer om at bleier skal kastes i restavfallet, siden dette ikke er et organisk materiale.

 

På denne årstiden opplever vi stadig økende mengder aske i beholderne og mye av denne asken blir lagt løst i beholderne.Det medfører at renovatøren får askestøvet i ansiktet når de tømmer hos deg.

   

 

 

Husk at plastikksekken fortsatt skal knytes før henting. MGR opplever at det er blitt mindre knyting etter at det ble levert ut krok til å henge sekken på. Hensikten med kroken er at dere kan henge opp plastikksekken og dermed slippe at den blant annet blåser bort før henting. Samtidig er det enkelt for våre renovatører å ta med sekkene når de henger på disse krokene.

Visste du at på Fåvang miljøstasjon har MGR åpent hele året for levering av hageavfall fra private husholdninger og fritidsboliger, mens øvrig avfall skal leveres innenfor den ordinære åpningstiden (onsdag 11:30-19:00). En forutsetning for at MGR skal kunne ta i mot hageavfallet utenom åpningstiden er at det leveres kun hageavfall i hageavfallet. Dette er dessverre ikke alltid tilfelle.