Nyheter

 Visste du at MGR lager biogass, kompost og næringsrik jord av matavfallet ditt? Men for at disse produktene skal bli best mulig trenger vi din hjelp. Nå henvender vi oss til småbarnsforeldre og informerer om at bleier skal kastes i restavfallet, siden dette ikke er et organisk materiale.

 

På denne årstiden opplever vi stadig økende mengder aske i beholderne og mye av denne asken blir lagt løst i beholderne.Det medfører at renovatøren får askestøvet i ansiktet når de tømmer hos deg.

   

 

 

Fåvang miljøstasjon skal asfalteres, og i den forbindelse holdes det stengt fra 10. september - 2. oktober. Dette gjelder også hageavfallsmottaket. Velkommen tilbake til nyasfaltert miljøstasjon den 2. oktober. 

MGR minner om at vi har lørdagsåpne miljøstasjoner i oktober. Den 5. oktober (09:00-13:00) er Frya og Rustmoen åpne, den 12. oktober (09:00-13:00) er alle våre stasjoner åpne.

Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR) er et interkommunalt renovasjonsselskap for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Virksomheten omfatter innsamling, transport, sortering og behandling av husholdnings- og næringsavfall. MGR er i dag 15 ansatte og behandler ca. 16.000 tonn avfall årlig.

Husk at plastikksekken fortsatt skal knytes før henting. MGR opplever at det er blitt mindre knyting etter at det ble levert ut krok til å henge sekken på. Hensikten med kroken er at dere kan henge opp plastikksekken og dermed slippe at den blant annet blåser bort før henting. Samtidig er det enkelt for våre renovatører å ta med sekkene når de henger på disse krokene.

Visste du at på Fåvang miljøstasjon har MGR åpent hele året for levering av hageavfall fra private husholdninger og fritidsboliger, mens øvrig avfall skal leveres innenfor den ordinære åpningstiden (onsdag 11:30-19:00). En forutsetning for at MGR skal kunne ta i mot hageavfallet utenom åpningstiden er at det leveres kun hageavfall i hageavfallet. Dette er dessverre ikke alltid tilfelle.

Den siste tiden har MGR levert ut sekker for sortert plastikk fra husholdningene, og kroker til å henge plastikksekken på før henting. Husk at sekker fortsatt skal knytes. Hver rull har 18 sekker, som normalt skal være nok til et års forbruk. Trenger du flere sekker for sortering av plastikk så ta kontakt med ett av våre betjente  mottak.

Når MGR kjører innsamlingsruten for papir og plastikk fra husholdningene så blander vi både plastsekker og papir i det samme kammeret. Hvorfor?

MGR-nytt sendes ut til alle husstander i løpet av uke 18 (29. april-3. mai 2019).