Nyheter
Ruller med plastsekker

Fra før av har du kunnet kjøpe matavfallsposer og ekstrasekk for restavfall i de fleste matbutikkene, nå får du kjøpt ruller med plastsekker til plastemballasje der også. Rullene med plastsekker vil koste 10,- kr per rull, vi setter også ned prisen på matavfallsposene fra 25,- kr til 10,- kr per rull. Ekstrasekken for restavfall vil koste 50,- kr per sekk. Vi ser at denne ordningen har fungert veldig bra med matavfallsposer, og tror det vil gjøre det lettere for innbyggerne i Midt-Gudbrandsdalen å få tak i plastsekker på denne måten også. 

 

MGR logo

Mange husholdninger er i ferd med å gå, eller har gått, tomme for plastsekker til returplast. Utkjøringen av plastruller i 2019 var ressurskrevende, og vi ønsker å finne en mer rasjonell metode. Derfor arbeides det med å få plastposer for returplast, matavfall og ekstrasekk for restavfall ut i dagligvarebutikkene. Enn så lenge vil det være mulig å hente dette direkte på våre betjente miljøstasjoner, eller ved å ta kontakt med en av våre renovatører. 

23. og 24. juni tar Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR) i mot landbruksplast på Kverndokka (Tverrbygda). Mottaket vil være bemannet og åpent for levering fra 12:00 – 19:00 begge dager.

Nylig var det et branntilløp på Frya miljøstasjon. Årsaken var trolig et batteri som er levert sammen med plastemballasjen. Batteriet har mest sannsynlig kortsluttet da plasten ble presset, noe som forårsaket et branntilløp under plastpressen vår. Det gikk heldigvis bra denne gangen, men husk at batterier skal leveres på våre betjente miljøstasjoner eller i andre returpunkter for ee-avfall.

MGR-nytt 2020 sendes til husholdningene i løpet av april 2020. For de som ikke kan vente, så finner dere årets MGR-nytt her: MGR_nytt_2020 (PDF, 463 kB)

Bong for levering av gratis avfall er som vanlig en del av utsendelsen.

 

MGR vil ha lørdagsåpne miljøstasjoner i mai og oktober. Datoer og tidspunkt ser du i denne artikkelen.

Dersom din bedrift er kunde hos MGR er dette en påminnelse om at det er mulig å endre tømmefrekvensen for dine beholdere. De fleste av våre næringskunder ligger inne med en fastsatt frekvens, som er basert på normal driftssituasjon. Normal drift er for mange ikke tilfelle i disse tider.

MGR følger utviklingen av Koronavirus (SARS-CoV-2) fortløpende, og vurderer nødvendige tiltak for at renovasjonstjenesten skal fungere best mulig. Enn så lenge går renovasjonstjenesten som normalt, og alle stasjoner er åpne. Men vi anmoder om begrenset bruk av våre miljøstasjoner, og ber om forståelse for at vi begrenser antallet som kan benyttes sorteringsområdene samtidig.

Administrasjonsbygget til MGR stenges for besøkende, og henvendelser gjøres pr telefon eller mail. 

Dersom ansatte i MGR settes i karantene eller smittes, så kan det bli nødvendig å redusere aktiviteten. Mer informasjon kommer om dette blir nødvendig.

Det oppleves problemer med nettversjonen av min-renovasjon. Det er uklart hva som er årsaken, men det finnes en løsning. For at du skal få tilgang til min-renovasjon på nett og få skrevet ut tømmeplan for din adresse må du slette nettstedshistorikken(loggen) på din nettleser. Utover dette anbefaler MGR at appen "min-renovasjon" lastes ned på telefon eller nettbrett, her vil det alltid ligge oppdatert henteplan for din adresse.

Ved årsskiftet 2019-2020 vil din kommune få nytt kommunenummer. På grunn av disse endringene må du legge inn adressen din på nytt i "appen" Min Renovasjon etter 6. januar 2020.