Vi har ledig stilling som lastebilsjåfør/renovatør for deg som har interesse for faget og tenker på miljøet.

Dine arbeidsoppgaver vil være sjåfør og hjelpemann på to-kammer renovasjonbil. For den rette søkeren kan det være aktuelt å vikariere på en-kammer renovasjonbil eller som maskinfører.

Renovasjonsarbeidet pågår hele året, normal arbeidstid er 07:30-15:30 på hverdager. Det må regnes med noe arbeid på helger, helligdager og høytider. Dette kompenseres i henhold til gjeldende tariff.

Vi tilbyr lærlingplasser innen yrkessjåførfaget. Som lærling hos oss vil du i hovedsak jobbe på våre renovasjonsbiler. Vi kjører daglige innsamlingsruter for husholdningsavfall, hytteavfall og næringsavfall. Du vil få opplæring på to forskjellige renovasjonsbiler; to-kammer og en-kammer. To-kammer bruker vi til husholdningsrenovasjon. En-kammer brukes til hytterenovasjon og kontainertømming. På en-kammer renovasjonsbil får du også opplæring på bruk av kran (G8), og du vil i stor grad jobbe selvstendig.