Ledige stillinger

Lærling

Vi tilbyr lærlingplasser innen yrkessjåførfaget. Som lærling hos oss vil du i hovedsak jobbe på våre renovasjonsbiler. Vi kjører daglige innsamlingsruter for husholdningsavfall, hytteavfall og næringsavfall. Du vil få opplæring på to forskjellige renovasjonsbiler; to-kammer og en-kammer. To-kammer bruker vi til husholdningsrenovasjon. En-kammer brukes til hytterenovasjon og kontainertømming. På en-kammer renovasjonsbil får du også opplæring på bruk av kran (G8), og du vil i stor grad jobbe selvstendig. 

MGR er et interkommunalt renovasjonsselskap for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Virksomheten omfatter innsamling, transport og behandling av husholdnings- og næringsavfall. I tillegg drifter MGR betjente miljøstasjoner i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, samt et sorteringsanlegg. MGR har 18 fast ansatte.

I løpet av en arbeidsdag kjører du på alle typer veger og vi mener at du vil bli en allsidig og teknisk god lastebilsjåfør gjennom læretiden i MGR. Du vil også få muligheten til å tilegne deg kompetansebevis og erfaring som operatør på hjullaster (M4) og hjulgraver (M2), og eget fagbrev for gjenvinningsfaget.

MGR samarbeider med Opplæringskontoret for bil- og transportfaget i Vestoppland (OBKT). For 2021 tilbyr vi en lærlingplass, mens fra 2022 tilbyr vi to lærlingeplasser. 

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til avdelingsleder Geir Ove Kolobekken, geir.ove@mgr.no eller 478 11 185.

Søknadsfrist er 1. mai og 1. november hvert år.

Søknad merkes med sak.nr. 21/327.

Du søker stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «ledig stilling» og «søknad på stilling», alternativt trykk her.  Arbeidserfaring og utdanning legges inn i søknadsskjemaet. Attester vedlegges søknaden, herunder norsk nivå B1.

Kun søknader som er lagt inn elektronisk blir vurdert. Ufullstendige søknader blir ikke vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om og ikke å bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd.

Artikkelliste