Sommerhjelp

Som sommerhjelp hos oss vil du få jobb på Frya gjenvinningsstasjon eller på en av våre renovasjonsbiler. På gjenvinningsstasjonen vil du jobbe med kundeveiledning, sortering og pakking av avfall. Dersom du har førerkort klasse B eller truck T4 kan andre arbeidsoppgaver også bli aktuelle. På renovasjonsbil vil du være hjelpeoperatør, og hovedoppgavene blir å bringe beholdere og sekker.

MGR er et interkommunalt renovasjonsselskap for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Virksomheten omfatter innsamling, transport og behandling av husholdnings- og næringsavfall og drift av et sorteringsanlegg, samt betjente gjenvinningsstasjoner og ubetjente miljøstasjoner

Dine egenskaper

  • Du tar ansvar for dine oppgaver
  • Du samarbeider godt
  • Du er serviceinnstilt og kundevennlig

Kvalifikasjonskrav

  • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
  • Behersker bruk av dataverktøy
  • Kan gjøre deg forstått på engelsk
  • Personlig egnethet vektlegges

 Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter tariff

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til avdelingsleder Geir Ove Kolobekken, geir.ove@mgr.no eller 478 11 185.

Søknadsfrist 1. april 2023.

Intervju og tilsetting starter i uke 11.

Søknad merkes med sak.nr. 23/693.

Stillingen tiltres etter avtale.

Du søker stillingen ved å sende en kortfattet søknad på til post@mgr.no. Arbeidserfaring, sertifikater og utdanning oppgir du i din CV. Du må gjerne oppgi hvilke uker du kan jobbe.

Kun søknader som er lagt inn elektronisk blir vurdert. Ufullstendige søknader blir ikke vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om og ikke å bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd.

Som sommerhjelp hos oss vil du få jobb på Frya gjenvinningsstasjon eller på en av våre renovasjonsbiler. På gjenvinningsstasjonen vil du jobbe med kundeveiledning, sortering og pakking av avfall. Dersom du har førerkort klasse B eller truck T4 kan andre arbeidsoppgaver også bli aktuelle. På renovasjonsbil vil du være hjelpeoperatør, og hovedoppgavene blir å bringe beholdere og sekker.

Vi tilbyr lærlingplasser innen yrkessjåførfaget. Som lærling hos oss vil du i hovedsak jobbe på våre renovasjonsbiler. Vi kjører daglige innsamlingsruter for husholdningsavfall, hytteavfall og næringsavfall. Du vil få opplæring på to forskjellige renovasjonsbiler; to-kammer og en-kammer. To-kammer bruker vi til husholdningsrenovasjon. En-kammer brukes til hytterenovasjon og kontainertømming. På en-kammer renovasjonsbil får du også opplæring på bruk av kran (G8), og du vil i stor grad jobbe selvstendig.