Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR) har ledig stilling som lastebilsjåfør/renovatør for deg som tenker på miljøet og har interesse for faget. Renovasjonsarbeidet pågår hele året, mandag til fredag. Det må regnes med arbeid på helger, helligdager og høytider.

Vi tilbyr lærlingplasser innen yrkessjåførfaget. Som lærling hos oss vil du i hovedsak jobbe på våre renovasjonsbiler. Vi kjører daglige innsamlingsruter for husholdningsavfall, hytteavfall og næringsavfall. Du vil få opplæring på to forskjellige renovasjonsbiler; to-kammer og en-kammer. To-kammer bruker vi til husholdningsrenovasjon. En-kammer brukes til hytterenovasjon og kontainertømming. På en-kammer renovasjonsbil får du også opplæring på bruk av kran (G8), og du vil i stor grad jobbe selvstendig.