Fåvang miljøstasjon

Miljøstasjonen er nå ferdig utbygd og kan ta imot Klikk for stort bildehusholdningsavfall og næringsavfall fra onsdag, 6. mars kl. 11.30-19.00. Miljøstasjonen har adresse Industrivegen 11 og ligger rett sør for renseanlegget.

Miljøstasjonen er betjent og tar imot de fleste typer avfall med unntak av smittefarlig avfall og radioaktivt avfall:

Restavfall, treverk, treverk impregnert, hageavfall, metallskrap, dekk, papp og papir, farlig avfall (kun husholdning), EE-avfall, plast, møbler, inventar og glass/metallemballasje.

Hageavfall fra husholdninger kan som tidligere leveres også utenom åpningstiden.

For husholdninger (fast bosetting + hytteeiere) er det gratis levering av de fleste fraksjoner med unntak av restavfall. Det forutsettes at avfallet sorteres på sorteringsrampa.

Åpningstiden vil framover være hver onsdag, kl. 11.30-19.00. Lørdagsåpent vil bli annonsert.

Klikk for stort bilde