Branntilløp

Nylig var det et branntilløp på Frya miljøstasjon. Årsaken var trolig et batteri som er levert sammen med plastemballasjen. Batteriet har mest sannsynlig kortsluttet da plasten ble presset, noe som forårsaket et branntilløp under plastpressen vår. Det gikk heldigvis bra denne gangen, men husk at batterier skal leveres på våre betjente miljøstasjoner eller i andre returpunkter for ee-avfall.

I løpet av det siste året har det vært 5 branner hos MGR.

  • Brann i «molok» - 3 tilfeller i løpet av vinteren 2020
  • Selvantenning i hageavfallet (sommeren 2019)
  • Branntilløp i pressehallen (2020)

Brann i «molok» er dessverre vanlig hos MGR. Årsaken er i hovedsak aske etter rensk av ildsteder, men det kan også være tilfeller med batterier. Vært bevisst hva du lever til våre anlegg, og hvordan du leverer dette.