Husholdning og fritidsbolig

Hvorfor må jeg betale renovasjonsavgift for både bolig og hytte i samme kommune?

Renovasjonsgebyr er knyttet til eiendommen og ikke personen. Har du både hytte og helårsbolig i samme kommune vil du få både gebyr for ordinær renovasjon og hytterenovasjon. Dette er lovpålagt og likt i hele landet. Årsaken er at begge eiendommer genererer avfall og skal ha en renovasjonsordning, og kostnaden med denne må dekkes over et gebyr. Selv om du betaler avfallsgebyr også på en bolig i samme kommune har vi likevel kostnader med å samle inn avfall fra fritidseiendommen.

Om du velger å benytte deg av tilbudet eller ikke, har heller ikke betydning for plikten til å betale for hytterenovasjon. Vi har ingen mulighet til å vite hvordan og hvor mye den enkelte benytter hytta si, og må derfor fordele kostnadene ut fra andre kriterier.

Kloakk og septiktømming

Vi har kun ansvaret for renovasjon i Midt-Gudbrandsdalen.

Kontakt den aktuelle kommunen om spørsmål angående kloakk og septiktømming:

Ringebu kommune: 61 28 30 00 post@ringebu.kommune.no 

Sør-Fron kommune: 61 29 90 00 postmottak@sor-fron.kommune.no

Nord-Fron kommune: 61 21 61 00 post@nord-fron.kommune.no

 

Hvor får jeg tak i poser til matavfall?

Poser til matavfall får du kjøpt på alle dagligvarebutikker i Midt-Gudbrandsdalen. Du får også en rull med poser på alle våre gjenvinningsstasjoner uten ekstra kostnad.

Hvordan får man tak i flere plastsekker til plastemballasje?

Sekker til plastemballasje får du kjøpt på alle dagligvarebutikker i Midt-Gudbrandsdalen. Du får også en rull ved å dra innom en av våre gjenvinningsstasjoner.

Hvorfor samler ikke MGR inn plast i fjellområdene?

Plast er fokus for kommunens renovasjonstjeneste, og årlig samles det inn over 122 tonn husholdningsplast. Når det kommer til plastinnsamling i fjellområdene er dette litt mer utfordrende. Her er vi i dag avhengige av kontainere eller dypoppsamlere, og tømming av disse medfører ekstra kjøring for relativt små mengder. Som igjen medfører at drivstoff-forbruket /utslippet blir større enn gevinsten ved å hente inn plast som egen fraksjon til resirkulering. Dette er status i dag, men det planlegges med prøveprosjekt i noen fjellområder for å se på andre oppsamlingsløsninger.

Enn så lenge leveres plast fra fritidsboliger som restavfall eller på våre gjenvinningsstasjoner.

Hvorfor ble ikke plastsekken min hentet?

Det kan være ulike grunner til at plastsekken din ikke ble hentet.

1. Har du husket å knyte den med dobbel knute? For at innsamling, lasting, lossing og pressing skal gå så smidig som mulig skal sekker knytes. Når alle knyter sekkene så sparer vårt mannskap tid på knyting av flere tusen sekker i måneden. At sekkene er knytt er også et tegn til renovatørene om at sekken er klar for henting.

2. Er innholdet i sekken riktig sortert? I plastsekken med MGR-logoen på skal det kun være plastemballasje. Dette er innpakning som har vært rundt matvarer og andre produkter. Eksempler på dette er plastposer, plastflasker, plastbeger, tuber i plast og tomme snusbokser.

3. Står det på tømmekalenderen at det er plasthenting nå? Plastsekken hentes sammen med papir/papp og mat. Hvis det var henting av restavfall nå så tas ikke plastsekken med.

4. Stod sekken godt synlig og lett tilgjengelig plassert da vi var der og hentet avfall? Hvis sekken ligger oppi en annen beholder, er plassert bak noe eller knytt fast i beholderne er det ikke sikkert at renovatørene legger merke til plastsekken eller lett får den med seg. Plastsekken skal stå framme ved beholderne, eller henge på plastkroken for at den skal tas med.

Hvis du har sjekket at alt dette er i orden så ta kontakt med oss og oppgi adresse, så vil vi sjekke ut saken for deg.

Hva er plastkroken til?

Den røde plastkroken er for at du kan henge plastsekken på den før henting. Sekker som er knytt fast på gjerder, stativer med mer blir ikke hentet. Du kan også velge å sette sekken løst ved avfallsbeholderne. Plastsekker skal knytes med «dobbel knute» sånn at de ikke åpnes opp under lasting og tømming.

Plastkroken min er borte/ødelagt. Hvordan får jeg tak i ny?

Hvis plastkroken din har blitt borte eller er ødelagt så kan du dra til en av våre gjenvinningsstasjoner for å få en ny en. Hvis du ikke har mulighet til det så kan du sende oss en e-post til post@mgr.no eller ringe oss på 61 28 31 78 og oppgi adresse så vil vi sende en i posten til deg.

Må jeg knyte plastsekken?

Ja, du må knyte plastsekken, med dobbel knute. For at innsamling, lasting, lossing og pressing skal gå så smidig som mulig skal sekker knytes. Når alle knyter sekkene så sparer vårt mannskap tid på knyting av flere tusen sekker i måneden. 

At sekkene er knytt er også et tegn til renovatørene om at sekken er klar for henting.

Se også vår artikkel http://www.mgr.no/nyheter/plastikken-blandes-sammen-med-papir.109893.aspx

Blandes papir og plastemballasje?

Nei, papir og plastemballasje blandes ikke. Men det kjøres inn av den samme renovasjonsbilen, og når det ankommer vår sorteringshall på Frya sorteres plastsekker ut fra papiret. Derfor er det viktig at sekkene er knytt, for da går utsorteringen enkelt. Se også vår artikkel http://www.mgr.no/nyheter/plastikken-blandes-sammen-med-papir.109893.aspx

Tips for å unngå lukt fra avfallsbeholderne
 • Frys ned rekeskall og fiskeavfall i matavfallsposer og kast det kvelden før avfallstømming.
 • Hvis du har fuktig matavfall, legg tørkepapir eller tørre brødskalker i posen som suger til seg fuktigheten.
 • Man kan legge en avis i bunnen av beholderen ute da dette tiltrekker seg fuktighet.
 • Beholderen for matavfall som du har under kjøkkenbenken, bør stå uten lokk for å slippe ut fuktighet.
 • Tøm et par spiseskjeer eddik i matavfallsposen før du kaster den i beholderen ute. Det sies at dette skal fjerne noe av lukten.
 • Sørg for å sortere søpla godt slik at det ikke kommer matavfall i restavfallet.
 • Knyt alltid posene godt igjen.
 • Ikke overfyll matavfallsposen, men lukk den godt igjen før den kastes slik at den blir tett. Da fjerner du både lukt og maten til spyfluer som kan legge egg som klekker til hvite larver.
 • Skyll plastemballasje, glass og hermetikk.
 • Spyl søppeldunkene innvendig med vannslangen regelmessig.
 • Om nødvendig fyll ca. halve søppelkassa med vann, ha i litt salmiakk og la stå en halvtime før du skyller kassa.
 • Husk å la kassene tørke godt etter vask.
 • Et søppelstativ med tak som skjermer mot sola, kan hjelpe noe mot lukt fra søpla.
 • Man kan også sette beholderne i skyggen, så lenge de står framme på tømmedagen.
Hvorfor skal ikke bleier kastes i matavfallsbeholderen?

Matavfallet fra MGR sendes til Mjøsanlegget for produksjon av biogass, og bleier egner seg svært dårlig til biogass. Dette blir da et restprodukt som er dyrere å sende til forbrenning, enn om det hadde blitt sortert ut i forkant. Bleier sorteres derfor som restavfall.

Mer informasjon finner du her: http://www.mgr.no/nyheter/bleier-skal-kastes-i-restavfallet

Hvor får man tak i ekstrasekker til restavfall?

Alle dagligvarebutikker i Midt-Gudbrandsdalen skal i utgangspunktet selge dette, men det kan være at noen butikker ikke har valgt å ta det inn enda.

Får jeg makulert sensitive papirer hos dere?

Ja, på gjenvinningsstasjonen på Frya er det mulig å makulere sensitive papirer. Enten ved at du gjør det selv eller at vi gjør det for deg.

Priser for makulering finner du her: http://www.mgr.no/bedrift/priser-og-krav-for-levering-av-avfall/mottakspriser-og-betingelser-pa-gjenvinningsstasjonen/

 

Kan jeg levere asbest hos dere?

Ja, du kan levere asbest på gjenvinningsstasjonene på Frya og Rustmoen. Asbesten må pakkes inn i to lag byggeplast og tapes godt igjen. Pakken skal merkes tydelig med ASBEST og legges på pall. Uemballert asbest tas ikke i mot. 

Tar dere imot fritidsbåter?

På Frya gjenvinningsstasjon får du levert små fritidsbåter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Der tar vi også imot kajakker, kanoer, gummibåter med skrog, seilbrett og lignende.

Ved å levere fritidsbåten til et lovlig avfallsmottak kan du få utbetalt 1000 kr gjennom Miljødirektoratets ordning for vrakpant. Du kan lese mer om det, og finne skjema for utfylling her: Miljødirektoratet - vrakpant på båt