Nyheter
Flyausa

Det tas imot alle typer metallskrap og landbruksplast ved Flyausa (Fåvang) i perioden 11.06.15-26.06.15 og ved Kverndokka (Tverrbygda) i perioden 11.06.15-20.06.15.

 • Gratis levering for husstander og næringsdrivende
 • Landbruksplast skal sorteres i 4 fraksjoner som tidligere (skiltet). Ikke jord- og forrester!
 • Metallskrap er sykler, landbruksredskap, ovner, trådgjerde, spiker, grasklipper m.m.
 • Småmetaller kastes direkte i tilkjørt container

Metallskrap og landbruksplast kan leveres gratis året rundt ved alle våre betjente mottak (Frya, Ruste, Kvam).

 

 

 

Priser for utleie av utstyr
Type
Varenavn
Pris
Utleie
Beholder 140 L
kr.30
Utleie
Beholder 240 L
kr. 40
Utleie
Beholder 370 L
kr. 50
Utleie
Beholder 660 L
kr. 80
Utleie
Beholder 770 L
kr. 100
Utleie
Beholder 1000 L
kr. 120
Utleie
Container lukket 8 m3
kr. 270
Utleie
Container lukket 6 m3
kr. 270
Utleie
Container til glass 4 m3
kr. 250
Utleie
Container til papir 4 m3
kr. 250
Utkjøring
140- 370 liter
kr. 250
Utkjøring
660- 1000 liter
kr. 400
Utkjøring
Containere 4 m3 - 8 m3
Etter avtale
 
Alle priser u/mva
 
 
 
 

 

 

Priser på innsamling av avfall
Varenavn
Størrelse
Pr.tonn
Pr.tømming
Papir/plastemb.
140/240 L
300,-
70,-
Papir/plastemb.
370 L
300,-
100,-
Papir/plastemb.
660/770/1000 L
300,-
150,-
Papp/plastemb.
370 L
200,-
70,-
Papp/plastemb.
660/770/1000 L
200,-
100,-
Papp/plastemb.
Bunter
1240,-
 
Plast
240 L sekk
 
 
Matavfall
140 L
 
110,-
Henting kun matavfall
140 L
 
135,-
Matavfall
240 L
 
216,-
Henting kun matavfall
240 L
 
236,-
Glass
140 til 370 L
300,-
120,-
Glass
660 L
300,-
180,-
Glass (Molok)
3m3 til 5m3
300,-
440,-
Glass
3m3 til 8 m3
300,-
370,-
Restavfall
140 l til 370
1700,-
120,-
Restavfall
660 l til 1000
1700,-
180,-
Restavfall
3 m3 til 8 m3
1700,-
370,-
Restavfall (Molok)
3m3 til 5m3
1700,-
440,-
Oppmøtepris for tom beholder
140 l til 1000 L
 
100,-
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ved Frya Miljøstasjon og Rustmoen Miljøstasjon er vi nå igang med å kverne innlevert treverk til flis.

Flisa skal videreleveres til Forestia Braskereidfoss i Våler kommune i Hedmark.  

Energien fra treverket benyttes til produksjon av sponplater og til oppvarming av fabrikklokaler

 

I perioden 01.06.14-15.08.14 er det hentet 466 tonn avfall fra tanker og containere som står utplassert i fjellområdene i midtdalen.

Avfallet fordeler seg slik: restavfall 427 tonn,  papir 22 tonn og glass 17 tonn

I snitt er ca. 9 % av avfallet sortert ut som papir og glass.

 

Flyausa

I sommer har det vært tidsbegrenset mottak av metallskrap og landbruksplast ved Flyausa (Fåvang) og Kverndokka (Skåbu).

Til sammen ble det levert 46 tonn landbruksplast og 56 tonn metallskrap!

Det er mange næringsbedrifter og husstander som har benyttet seg av dette tilbudet og som nå har fått ryddet opp på sine eiendommer. All levering av metallskrap og sortert plast er gratis.

 

 Det er opprettet midlertidig mottak for metallskrap og landbruksplast ved Flyausa (Fåvang) og ved Kverndokka (Tverrbygda).

Mottakene er åpne i perioden 12.06.14-29.06.14.

Gratis levering for alle husstander og næringsbedrifter!

 

Kvitfjell Vest miljøstasjon er nå klar til bruk for alle hytte- og setereiere i området. Containere som tidligere stod utplassert ved Rønningen og ved Svinslåa er fjernet.

Det blir gratis levering av ren og sortert landbruksplastplast ved:

 • Flyausa, Fåvang i perioden 4.juni - 8. juni 2012

 • Kverndokka, Tverrbygda i perioden 11. juni til 15. juni 2012

Mottak/ leveringsbetingelser:

Jord og forrester skal ristes ut av plasten før levering til våre mottak og leveres på anvist sted. Plasten må sorteres i 5 fraksjoner.

 • Hvitstrekkfilm

 • Fargastrekkfilm

 • Fibersekk

 • Rundballposer + anna plast

 • Nett

Følgene typer plast skal ikke leveres: Plastkanner, plasttau, plastrør, husholdningsplast.

Alle våre betjente miljøstasjoner tar imot landbruksplast gratis hele året.