Nyheter

Ved Frya Miljøstasjon og Rustmoen Miljøstasjon er vi nå igang med å kverne innlevert treverk til flis.

Flisa skal videreleveres til Forestia Braskereidfoss i Våler kommune i Hedmark.  

Energien fra treverket benyttes til produksjon av sponplater og til oppvarming av fabrikklokaler

 

I perioden 01.06.14-15.08.14 er det hentet 466 tonn avfall fra tanker og containere som står utplassert i fjellområdene i midtdalen.

Avfallet fordeler seg slik: restavfall 427 tonn,  papir 22 tonn og glass 17 tonn

I snitt er ca. 9 % av avfallet sortert ut som papir og glass.

 

Flyausa

I sommer har det vært tidsbegrenset mottak av metallskrap og landbruksplast ved Flyausa (Fåvang) og Kverndokka (Skåbu).

Til sammen ble det levert 46 tonn landbruksplast og 56 tonn metallskrap!

Det er mange næringsbedrifter og husstander som har benyttet seg av dette tilbudet og som nå har fått ryddet opp på sine eiendommer. All levering av metallskrap og sortert plast er gratis.

 

 Det er opprettet midlertidig mottak for metallskrap og landbruksplast ved Flyausa (Fåvang) og ved Kverndokka (Tverrbygda).

Mottakene er åpne i perioden 12.06.14-29.06.14.

Gratis levering for alle husstander og næringsbedrifter!

 

Kvitfjell Vest miljøstasjon er nå klar til bruk for alle hytte- og setereiere i området. Containere som tidligere stod utplassert ved Rønningen og ved Svinslåa er fjernet.

Det blir gratis levering av ren og sortert landbruksplastplast ved:

  • Flyausa, Fåvang i perioden 4.juni - 8. juni 2012

  • Kverndokka, Tverrbygda i perioden 11. juni til 15. juni 2012

Mottak/ leveringsbetingelser:

Jord og forrester skal ristes ut av plasten før levering til våre mottak og leveres på anvist sted. Plasten må sorteres i 5 fraksjoner.

  • Hvitstrekkfilm

  • Fargastrekkfilm

  • Fibersekk

  • Rundballposer + anna plast

  • Nett

Følgene typer plast skal ikke leveres: Plastkanner, plasttau, plastrør, husholdningsplast.

Alle våre betjente miljøstasjoner tar imot landbruksplast gratis hele året.