Sortering av landbruksplast

Vi sorterer landbruksplasten i fem fraksjoner:

  • Rundballefolie – hvit
  • Rundballefolie – farget (Holdes adskilt)
  • Annen farget plast og rundballposer
  • PP sekk, Storsekker, Gjødselsekker, Såkornsekker
  • Nett

 

Dette skal ikke med:

  •  Produktrester
  •  Jord, sand og stein
  •  Annen plast
  •  Rundballenett

Alle plasttyper skal kildesorteres og leveres separat. Kildesortert landbruksplast leveres gratis til våre miljøstasjoner. Hvis det ikke er sortert etter kravene faktureres det som usortert avfall; a 2,63 kr per kg på Frya/ 263 kr per m3 på Rustmoen, Kvam og Fåvang (priser er eks mva.).

Dersom emballasjen har inneholdt farlige stoffer eller kjemikalier, må både gårdbruker og innsamler undersøke om emballasjen inngår i GPNs system, og at emballasjen er tom og tørr før levering.

RundballefolieHard plastemballasjePP-sekkFiberduk og solfangerfolie

Kildesorteringsguide fra Grøntpunkt