Priser for mottak av avfall på miljøstasjoner for privatpersoner - 2024

Priser for mottak avfall på miljøstasjoner for husholdninger
Vare Pris pr.m3 Merknader
Papp/papir og drikkekartong 0,-
Farlig avfall 0,- Gratis inntil 1000 kg per år. Levering av asbest over 1000 kg koster kr 4,28 per kg (levering av asbest kun på Frya og Rustmoen).
Elektrisk og elektronisk avfall 0,-
Hageavfall 0,- Kunde må levere selv med bil eller evt. med henger
Dekk 0,-
Plastemballasje 0,-
Metaller 0,-
Glass- og metallemballasje 0,-
Jord og stein- bilhenger 0,-
Batteri (små og store) 0,-
Treverk 0,- Kunde må levere avfallet selv
Impregnert 0,- Kunde må levere avfallet selv
Restavfall 359 Restavfall med høy egenvekt, eksempelvis takshingel, avregnes med egne priser når det avregnes som kubikkmeter (m3).
Minsteavgift (restavfall) 75
Alle priser er med mva

Priser forutsetter at du sorterer avfallet ved levering.