Gebyr

Renovasjonsgebyr for Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner 2024

Renovasjonsgebyret blir fakturert etter det som kalles selvkost. Det vil si at du betaler for det renovasjonen koster, verken mer eller mindre. Kommunen kan ikke tjene penger på tjenesten de er pålagt å levere til innbyggerne. Renovasjonsgebyret dekker all behandling av avfallet fra private husholdninger og fritidsboliger i kommunen. Det gjelder henting av avfallet, utstyr som beholdere, drift av miljøstasjoner og avfallsanlegg, videre behandling av avfallet, osv.

Renovasjonsgebyr 2024

Renovasjonsgebyr 2024
Gebyr for følgende tjeneste Sats for 2024 (inkl. mva)
Liten beholder, 140 liter restavfall 2582
Standard beholder, 190 liter restavfall 3068
Stor beholder, 240 liter restavfall 3875
Ekstra stor beholder, 370 liter restavfall 5973
Renovasjon fellesløsning helårsbolig 3068
Renovasjon bringeordning 3068
Fradrag for hjemmekompostering - 460
Renovasjon fritid med VA 1724
Renovasjon fritid uten VA 1380
Renovasjon fritid uten VA og helårsveg 1035
Renovasjon fritid henteordning, høystandard 1724
Renovasjon fritid henteordning, lavstandard 1380