Nyheter
Priser for utleie av utstyr Priser gjelder fra 01.01.2019
Priser for utleie av utstyr
Type Varenavn Pris.pr.mnd.
Utleie Beholder 140 L kr.30
Utleie Beholder 240 L kr. 40
Utleie Beholder 370 L kr. 50
Utleie Beholder 660 L kr. 80
Utleie Beholder 770 L kr. 100
Utleie Beholder 1000 L kr. 120
Utleie Container lukket 8 m3 kr. 270
Utleie Container lukket 6 m3 kr. 270
Utleie Container til glass 4 m3 kr. 250
Utleie Container til papir 4 m3 kr. 250
Ut-/innkjøring 140- 370 liter kr. 250
Ut-/innkjøring 660- 1000 liter kr. 400
Ut-/innkjøring Containere 4 m3 - 8 m3 Etter avtale
Alle priser u/mva

 

 

Priser på innsamling av avfall Alle priser er u/mva. Priser gjelder fra 01.01.2019
Priser på innsamling av avfall
Varenavn Størrelse Pr.tonn Pr.tømming
Papir 140/240 L 300,- 70,-
Papir 370 L 300,- 100,-
Papir 660/770/1000 L 300,- 150,-
Papp 370 L 200,- 70,-
Papp 660/770/1000 L 200,- 100,-
Papp/ Bunter 1240,-
Plast 240 L sekk 150.pr.rull
Matavfall 140 L 110,-
Henting kun matavfall 140 L 135,-
Matavfall 240 L 216,-
Henting kun matavfall 240 L 236,-
Glass 140 til 370 L 300,- 120,-
Glass 660 L 300,- 180,-
Glass (Molok) 3m3 til 5m3 300,- 440,-
Glass 3m3 til 8 m3 300,- 370,-
Restavfall 140 l til 370 1700,- 120,-
Restavfall 660 l til 1000 1700,- 180,-
Restavfall 3 m3 til 8 m3 1700,- 370,-
Restavfall (Molok) 3m3 til 5m3 1700,- 440,-
Oppmøtepris for tom beholder 140 l til 1000 L 100,-

 

Ved Frya Miljøstasjon og Rustmoen Miljøstasjon er vi nå igang med å kverne innlevert treverk til flis.

Flisa skal videreleveres til Forestia Braskereidfoss i Våler kommune i Hedmark.  

Energien fra treverket benyttes til produksjon av sponplater og til oppvarming av fabrikklokaler

 

I perioden 01.06.14-15.08.14 er det hentet 466 tonn avfall fra tanker og containere som står utplassert i fjellområdene i midtdalen.

Avfallet fordeler seg slik: restavfall 427 tonn,  papir 22 tonn og glass 17 tonn

I snitt er ca. 9 % av avfallet sortert ut som papir og glass.

 

Flyausa

I sommer har det vært tidsbegrenset mottak av metallskrap og landbruksplast ved Flyausa (Fåvang) og Kverndokka (Skåbu).

Til sammen ble det levert 46 tonn landbruksplast og 56 tonn metallskrap!

Det er mange næringsbedrifter og husstander som har benyttet seg av dette tilbudet og som nå har fått ryddet opp på sine eiendommer. All levering av metallskrap og sortert plast er gratis.

 

 Det er opprettet midlertidig mottak for metallskrap og landbruksplast ved Flyausa (Fåvang) og ved Kverndokka (Tverrbygda).

Mottakene er åpne i perioden 12.06.14-29.06.14.

Gratis levering for alle husstander og næringsbedrifter!

 

Kvitfjell Vest miljøstasjon er nå klar til bruk for alle hytte- og setereiere i området. Containere som tidligere stod utplassert ved Rønningen og ved Svinslåa er fjernet.

Det blir gratis levering av ren og sortert landbruksplastplast ved:

  • Flyausa, Fåvang i perioden 4.juni - 8. juni 2012

  • Kverndokka, Tverrbygda i perioden 11. juni til 15. juni 2012

Mottak/ leveringsbetingelser:

Jord og forrester skal ristes ut av plasten før levering til våre mottak og leveres på anvist sted. Plasten må sorteres i 5 fraksjoner.

  • Hvitstrekkfilm

  • Fargastrekkfilm

  • Fibersekk

  • Rundballposer + anna plast

  • Nett

Følgene typer plast skal ikke leveres: Plastkanner, plasttau, plastrør, husholdningsplast.

Alle våre betjente miljøstasjoner tar imot landbruksplast gratis hele året.