Nyheter

Det har nå kommet en ny type plastpose for matavfall fra husholdninger.

Plastposen kan kjøpes i dagligvarebutikker i midtdalen. En rull (50 stk.) koster kr. 25,-. 

Det har også i sommer vært tidsavgrensede mottak av metallskrap og landbruksplast ved Kverndokka (Skåbu) og ved Flyausa (Fåvang). 

Det er mange som har benyttet anledningen til å få ryddet på sine eiendommer i sommer!

Innsamlingsresultat 2015
  Metallskrap Landbruksplast
Kverndokka 19 tonn 19 tonn
Flyausa 32 tonn 20 tonn

 

Landbruksplasten blir, etter sortering på Frya, viderelevert til Folldal Gjenvinning. Metallskrap leveres direkte til Stensli Gjevinning AS, Brumunddal for videre sortering/bearbeiding.

Flyausa

Det tas imot alle typer metallskrap og landbruksplast ved Flyausa (Fåvang) i perioden 11.06.15-26.06.15 og ved Kverndokka (Tverrbygda) i perioden 11.06.15-20.06.15.

  • Gratis levering for husstander og næringsdrivende
  • Landbruksplast skal sorteres i 4 fraksjoner som tidligere (skiltet). Ikke jord- og forrester!
  • Metallskrap er sykler, landbruksredskap, ovner, trådgjerde, spiker, grasklipper m.m.
  • Småmetaller kastes direkte i tilkjørt container

Metallskrap og landbruksplast kan leveres gratis året rundt ved alle våre betjente mottak (Frya, Ruste, Kvam).

 

 

 

Priser for utleie av utstyr Priser gjelder fra 01.01.2019
Priser for utleie av utstyr
Type Varenavn Pris.pr.mnd.
Utleie Beholder 140 L kr.30
Utleie Beholder 240 L kr. 40
Utleie Beholder 370 L kr. 50
Utleie Beholder 660 L kr. 80
Utleie Beholder 770 L kr. 100
Utleie Beholder 1000 L kr. 120
Utleie Container lukket 8 m3 kr. 270
Utleie Container lukket 6 m3 kr. 270
Utleie Container til glass 4 m3 kr. 250
Utleie Container til papir 4 m3 kr. 250
Ut-/innkjøring 140- 370 liter kr. 250
Ut-/innkjøring 660- 1000 liter kr. 400
Ut-/innkjøring Containere 4 m3 - 8 m3 Etter avtale
Alle priser u/mva

 

 

Priser på innsamling av avfall Alle priser er u/mva. Priser gjelder fra 01.01.2019
Priser på innsamling av avfall
Varenavn Størrelse Pr.tonn Pr.tømming
Papir 140/240 L 300,- 70,-
Papir 370 L 300,- 100,-
Papir 660/770/1000 L 300,- 150,-
Papp 370 L 200,- 70,-
Papp 660/770/1000 L 200,- 100,-
Papp/ Bunter 1240,-
Plast 240 L sekk 150.pr.rull
Matavfall 140 L 110,-
Henting kun matavfall 140 L 135,-
Matavfall 240 L 216,-
Henting kun matavfall 240 L 236,-
Glass 140 til 370 L 300,- 120,-
Glass 660 L 300,- 180,-
Glass (Molok) 3m3 til 5m3 300,- 440,-
Glass 3m3 til 8 m3 300,- 370,-
Restavfall 140 l til 370 1700,- 120,-
Restavfall 660 l til 1000 1700,- 180,-
Restavfall 3 m3 til 8 m3 1700,- 370,-
Restavfall (Molok) 3m3 til 5m3 1700,- 440,-
Oppmøtepris for tom beholder 140 l til 1000 L 100,-

 

Ved Frya Miljøstasjon og Rustmoen Miljøstasjon er vi nå igang med å kverne innlevert treverk til flis.

Flisa skal videreleveres til Forestia Braskereidfoss i Våler kommune i Hedmark.  

Energien fra treverket benyttes til produksjon av sponplater og til oppvarming av fabrikklokaler

 

I perioden 01.06.14-15.08.14 er det hentet 466 tonn avfall fra tanker og containere som står utplassert i fjellområdene i midtdalen.

Avfallet fordeler seg slik: restavfall 427 tonn,  papir 22 tonn og glass 17 tonn

I snitt er ca. 9 % av avfallet sortert ut som papir og glass.

 

Flyausa

I sommer har det vært tidsbegrenset mottak av metallskrap og landbruksplast ved Flyausa (Fåvang) og Kverndokka (Skåbu).

Til sammen ble det levert 46 tonn landbruksplast og 56 tonn metallskrap!

Det er mange næringsbedrifter og husstander som har benyttet seg av dette tilbudet og som nå har fått ryddet opp på sine eiendommer. All levering av metallskrap og sortert plast er gratis.

 

 Det er opprettet midlertidig mottak for metallskrap og landbruksplast ved Flyausa (Fåvang) og ved Kverndokka (Tverrbygda).

Mottakene er åpne i perioden 12.06.14-29.06.14.

Gratis levering for alle husstander og næringsbedrifter!