Så lenge det er plass går vel alt oppi konteiner`n?

Avfallskonteinere er for avfall som produseres til vanlig. Det betyr; samme type avfall som du ville ha kastet i beholderne dine hjemme.

Selv om det gjerne er plass til mer i en konteiner enn i en beholder så betyr ikke det at alt skal oppi den. Det betyr bare at flere skal ha muligheten til å kaste avfall der. Ville du ha kastet en støvsuger, eller hagemøbler i restavfallsbeholderen din hjemme? Hvis du har pusset opp og skal kaste treverk, store pappesker, malingsspann, møbler og elektrisk så skal dette leveres til gjenvinningsstasjonen. 

Sortert avfall leveres gratis til gjenvinningsstasjonen med unntak av restavfall. Dette betyr at jo mer du sorterer ut, jo billigere blir det. Av farlig avfall kan du levere så mye som 1 tonn gratis i året, av trevirke kan du levere inntil 4 kubikk gratis, mens av impregnert materiale kan du levere hele 5 kubikk gratis.