Plastikken blandes sammen med papir?

Når MGR kjører innsamlingsruten for papir og plastikk fra husholdningene så blander vi både plastsekker og papir i det samme kammeret. Hvorfor?

For å kjøre færrest mulig innsamlingsrunder så er det innsamling av plast, papir og matavfall på den samme ruten. Våre renovasjonsbiler har to kammer, der matavfallet samles i ett kammer og plastikk og papir i et annet. Så lenge du pakker sekken løst og knyter den (dobbel knute!) er det en enkel prosess å sortere ut plastikken igjen når den ankommer Frya miljøstasjon.

Bare se på videoen vi har laget: