Ny renovasjonsforskrift legges ut på høring og til offentlig ettersyn

 Ny renovasjonsforskrift for Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu legges ut på høring og offentlig ettersyn, med merknadsfrist 22. november. Forskriften viderefører i hovedsak prinsippene i dagens forskrift, men har tydeligere kriterier som skal sikre lik saksbehandling.

Forskriften gjelder for selvkostområdet (husholdning, hytter, seterer, leiligheter med mer).

Forskriften har vært til behandling i de tre kommunene, og følgende vedtak er fattet.

Nord-Fron, KOM-075/21: Kommunestyret vedtar med hjemmel i forvaltningslovens § 37 og Forurensningslovens kapittel 5, å legge ut forslag til ny forskrift om kommunal renovasjon for husholdninger og fritidseiendommer i Nord-Fron kommune, med tilhørende saksbehandlingsveileder, ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Sør-Fron, KOM-070/21: Med hjemmel i Forvaltningslovens § 37 og Forurensningslovens kapittel 5 vedtar Sør-Fron kommune å legge forslag til ny forskrift vedrørende kommunal renovasjon for husholdninger og fritidseiendommer i Sør-Fron kommune, med tilhørende saksbehandlingsveileder, ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Ringebu kommune, UPT-080/21: Utvalg for plan og teknisk (UPT) vedtar med hjemmel i forvaltningslovens § 37 og Forurensningslovens kapittel 5, å legge ut forslag til ny forskrift om kommunal renovasjon for husholdninger og fritidseiendommer i Ringebu kommune, med tilhørende saksbehandlingsveileder, ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Merknader til forskriften sendes til Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR).
post@mgr.no
eller pr post
Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap
Fryavegen 150
2647 Sør-Fron

MGR sak 4_21 - Renovasjonsforskrift (PDF, 531 kB)
Forskrift om kommunal renovasjon for husholdninger og fritidseiendommer, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner, Innlandet (PDF, 199 kB)
Saksbehandlingsveileder (PDF, 140 kB)
Notat til forskrift og veileder (PDF, 501 kB)
Eksisterende - Forskrift om kommunal renovasjon for husholdninger og fritidseiendommer, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner, Oppland - Lovdata (PDF, 150 kB)