Ny merkeordning

Nye avfallsmerker - Klikk for stort bilde LOOP Nye sorteringsmerker skal gjøre det enklere å kildesortere avfallet. Det er ett av tiltakene for å øke andelen resirkulert avfall til 65% innen 2035. Merkeordningen er utarbeidet av LOOP og Avfall Norge, og er basert på det danske sorteringssystemet som ble lansert i 2017. Målet er at det skal bli en tilnærmet lik merkeordning i hele Norden. 

Tidligere har det vært få føringer på hvilke farger man skal bruke, derfor har det gjerne vært opp til det enkelte renovasjonsselskap hvilken farge man for eksempel skal ha på søppeldunkene sine. Med den nye merkeordningen med like symboler og farger over hele landet vil det dermed bli mindre forvirrende å sortere riktig. Ved at mer av avfallet sorteres riktig vil mer kunne materialgjenvinnes, og vi sparer mer av jordas råstoffer. 

På mye av emballasjen man kjøper i dagligvaren kan man allerede se de små merkene som forteller hvor det skal kastes. Øverst på vår sorteringsguide kan du se merkene i bruk. Vi har også endret litt på retursekken for plastemballasje for at de skal harmonere mer med den nye merkeordningen. Disse finner du nå i butikken, men bruk gjerne opp de du har fra før først. Videre vil vi jobbe med å få inn merkene på våre gjenvinningsstasjoner og over tid jobbe med å få det inn i kildesorteringssystemene hjemme hos folk. 

Nye merker vist på emballasje for salat og avokado - Klikk for stort bilde LOOP  Nye merker vist på emballasje for sjokolade - Klikk for stort bilde LOOP  Nye merker vist på emballasje for melk - Klikk for stort bilde LOOP