Mottak av landbruksplast

Det blir gratis levering av ren og sortert landbruksplastplast ved:

  • Flyausa, Fåvang i perioden 4.juni - 8. juni 2012

  • Kverndokka, Tverrbygda i perioden 11. juni til 15. juni 2012

Mottak/ leveringsbetingelser:

Jord og forrester skal ristes ut av plasten før levering til våre mottak og leveres på anvist sted. Plasten må sorteres i 5 fraksjoner.

  • Hvitstrekkfilm

  • Fargastrekkfilm

  • Fibersekk

  • Rundballposer + anna plast

  • Nett

Følgene typer plast skal ikke leveres: Plastkanner, plasttau, plastrør, husholdningsplast.

Alle våre betjente miljøstasjoner tar imot landbruksplast gratis hele året.