Kvitfjell Vest miljøstasjon

Kvitfjell Vest miljøstasjon er nå klar til bruk for alle hytte- og setereiere i området. Containere som tidligere stod utplassert ved Rønningen og ved Svinslåa er fjernet.

Stasjonen er plassert inntil Svinslåvegen på yttersiden av vegen (ved tippområde for jord og stein). Det er satt opp flere henvisningsskilt langs vegnettet i området.

Den nye stasjonen tar imot sortert glass/metallemballasje, papir/papp, restavfall og panteflasker (Røde Kors).

Annet avfall som større gjenstander, næringsavfall m.m. skal leveres til nærmeste betjente mottak som er Frya miljøstasjon.

Til våren skal det settes opp en skigard mellom tankrekke og Svinslåvegen. Arealet rundt tankrekker skal tilsåes og det vil bli satt opp en informasjonstavle.