Innsamling av metallskrap og landbruksplast

 Det er opprettet midlertidig mottak for metallskrap og landbruksplast ved Flyausa (Fåvang) og ved Kverndokka (Tverrbygda).

Mottakene er åpne i perioden 12.06.14-29.06.14.

Gratis levering for alle husstander og næringsbedrifter!

 

MGR tar imot all slags typer metallskrap: landbruksredskap, vedovner, trådgjerde, spiker, grasklippere, sykler, takplater, vannrør, fjøsinnredning m.m.

Det er utplassert container i tillegg for mottak av små gjenstander (spiker m.m.)Metallskrap - Klikk for stort bilde

MGR kan også hente metallskrap direkte fra eiendom. Minstetonnasje. Kontakt MGR på tlf.nr. 47811185 for påmelding. 

Landbruksplast skal som tidligere sorteres i 4 fraksjoner. Det er skiltet på mottaket. Ikke jord- og forrester!

Metallskrap og landbruksplast kan leveres gratis året rundt på alle våre betjente mottak (Frya, Ruste og Kvam).

Inntekter for salg av metallskrap går i sin helhet tilbake til regionen i form av reduserte årsavgifter for renovasjon og gode leveringsbetingelser for avfall fra næringsbedrifter og husholdninger på alle våre betjente mottak.