Farlig avfall

Symboler for farlig avfall - Klikk for stort bilde Sortere.no/Paraply Studio Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, som rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler. Farlig avfall skal håndteres så miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø. 

Farlig avfall leveres gratis (inntil 1000 kg pr år) for husholdninger på våre gjenvinningsstasjoner. Næringsbedrifter må deklarere det farlige avfallet de ønsker å levere på avfallsdeklarerering.no. Hvis det oppstår mer enn 1 kg farlig avfall i året i din bedrift, skal det leveres inn årlig. Lever avfallet i original emballasje hvis mulig – eller bruk annen tett emballasje og merk/skriv på hva det inneholder. 

Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: levér det uansett som farlig avfall. 

Har du en beholder som er merket med ett eller flere av disse symbolene skal den leveres som farlig avfall, uansett om den er tom eller ikke. 

Faresymboler - Klikk for stort bilde Sortere.no/Paraply studio

 

Hva blir det til? Behandling av farlig avfall er strengt regulert av lovverket. Farlig avfall pakkes og sendes til ulike behandlingsanlegg. Noe gjenvinnes og brukes i nye produkter. Det som ikke kan brukes om igjen blir forsvarlig behandlet slik at man unngår utslipp til miljøet. 

Les mer om farlig avfall: https://sortere.no/privat/avfallstype/37/Farlig%20avfall  

Bedrifter kan lese mer om deklarering av avfall her: https://www.mgr.no/bedriftsrenovasjon/priser-og-krav-for-levering-av-avfall/hva-ma-deklareres/