EE-avfall og sortering av blinkesko

Radio funnet på gjenvinningsstasjon - Klikk for stort bilde Johnny Syversen/Digitalradio Norge Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) er produkter som går på strøm eller batteri som skal kastes. Dette kan være alt fra kjøleskap og komfyrer til blinkesko og tastatur. EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall fordi produkter som går på strøm inneholder miljøgifter og må håndteres på en forsvarlig måte når de kastes.  

Å gjenvinne EE-avfall er svært miljøvennlig og sparer miljøet for store mengder CO2. Ved å gjenvinne EE-avfall kan vi dessuten redusere behovet for utvinningen av nye råmaterialer. EE-avfall kan du som privatperson kvitte deg med på alle våre gjenvinningsstasjoner gratis. Bedrifter får levere gratis mot at det er sortert. Forhandlere som selger tilsvarende produkter plikter også å ta imot EE-avfall selv om de ikke fører merket i sin butikk.  

Innsamlet EE-avfall sendes inn til egne behandlingsanlegg hvor det demonteres. De delene som inneholder miljøgifter blir behandlet som farlig avfall, mens deler som for eksempel jern, aluminium, gull, kobber, glass og plast blir materialgjenvunnet. Kvikksølv kan for eksempel tas ut av gamle lyspærer og brukes på nytt i nye pærer. EE-produkter inneholder også sjeldne og verdifulle jordartsmetaller som går tapt hvis EE-avfallet ikke resirkuleres. Bruk derfor dine EE-produkter så lenge som mulig. Forsøk å få de reparert når de ikke virker lenger, og lever inn EE-produktene til gjenvinning hvis de ikke kan repareres. 

Visste du at hvis alle i Europa hadde brukt mobilen sin ett år lenger, kunne vi spart CO2 utslipp som tilsvarer det en million fossilbiler slipper ut i året? 

Kilder: