Batterier og sjeldne metaller

Mange batterier - Klikk for stort bilde

Visste du at brukte batterier aldri skal kastes i restavfallet? Batterier som feilaktig kastes i restavfallet utgjør en brannrisiko – i avfallsbeholdere, under avfallstransport og på gjenvinningsanlegg. 

Når batteriene gjenvinnes kan materialene de består av brukes på nytt. Vanlige husholdningsbatterier inneholder sink, og det har blitt beregnet at vi vil gå tom for sink innen 2032, hvis vi fortsetter å utvinne like mye som vi gjør i dag. Litiumbatterier inneholder det sjeldne og problematiske mineralet kobolt. Halvparten av all kobolt finnes i Kongo, et land som herjes av borgerkrig og uro, og jakten på kobolt bidrar til de interne konfliktene i landet. Jo mer kobolt som gjenvinnes, jo mindre kobolt trenger vi å tilføre til kretsløpet. Leverer du batteriene dine til gjenvinning, sørger du for at sinken og kobolten som allerede er tatt ut gjenbrukes gang på gang, og at vi tar bedre vare på ressursene våre (kilde: Renas).

 

Er det miljøgifter i batteri?

Det finnes mange ulike typer batterier, som små batterier i klokker og større batterier i kjøretøy, og alle er ikke miljøskadelige. I dag er tungmetallene fjernet fra vanlige husholdningsbatterier, så de ikke lenger er miljøskadelige, men de skal likevel leveres til gjenvinning for at materialene skal kunne brukes om igjen. Noen batterier er miljøskadelige, og disse kan inneholde tungmetallene kadmium (Cd), kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Disse stoffene er blant de farligste miljøgiftene vi kjenner til, og hvis de kommer på avveie kan de gjøre stor skade på miljø, dyr og mennesker. Alle batterier er merket med en avfallsdunk med kryss over, og miljøskadelige batterier er i tillegg merket med symbolet for ett av tungmetallene: Cd, Hg eller Pb. Det er svært viktig at miljøskadelige batterier blir levert inn, så du kan være sikker på at miljøgiftene blir tatt hånd om på en forsvarlig måte.

 

Lever på butikken eller på våre gjenvinningsstasjoner

Det kan være noe restenergi igjen i batteriene, så derfor kan batterier som feilaktig havner i restavfallet være en brannrisiko – både i avfallsbeholderen, under avfallstransporten og på gjenvinningsanlegget. Derfor bør du unngå å samle opp store mengder batterier, teipe polene på batteriene du har samlet opp, og sørge for å regelmessig levere batterier til nærbutikken eller det lokale avfallsmottaket. Det er enda enklere å levere inn gamle batterier enn det er å kjøpe nye. Alle som selger nye batterier er pliktige til å ta imot gamle batterier, og på matbutikken har de gjerne en liten miljøstasjon hvor du kan levere andre ting til gjenvinning også, som lyspærer og småelektronikk.

Tekst: LOOP/sortere