466 tonn hytteavfall

I perioden 01.06.14-15.08.14 er det hentet 466 tonn avfall fra tanker og containere som står utplassert i fjellområdene i midtdalen.

Avfallet fordeler seg slik: restavfall 427 tonn,  papir 22 tonn og glass 17 tonn

I snitt er ca. 9 % av avfallet sortert ut som papir og glass.

 

Tømming av tanker på Venabygdsfjellet (Djupdokka) - Klikk for stort bildeAvfallsmengden har økt noe (ca. 25 tonn) i forhold til samme periode i 2013.

Det leveres fortsatt mye ulovlig avfall til containere/tanker i fjellområdene. Dette gjelder spesielt bygge- og rivningsavfall. I tillegg settes det igjen en del farlig avfall (maling m.m.). Avfallet skal leveres til betjente mottak på Frya, Ruste eller Kvam (Kvam gjenv.stasjon tar ikke imot farlig avfall).

På bildet er vår sjåfør Ken Roger Træet i full gang med å tømme tanker.

Alt restavfall blir levert til energigjenvinning. Papir/papp og glass/metallemballasje blir levert til materialgjenvinning.

Det er stor variasjon i andel utsortert på ubetjente mottak, se tabell under.

 

Avfallsmengde 01.06.14-15.08.14 (tonn)
Ubetjente mottak

Restavfall

Papir/papp

Glass

/metallemb.

Sum avfall       % utsortert  
Gålå    42  

        3

         3       48      14       
Veiklebakkane, Kvam    28

        2

         2       32                13
Djupdokka, Venabygdsfjellet    31         3          3       37      16
Langbakken, Venabygdsfjellet    26         3          2       31      19