Priser for mottak av avfall på miljøstasjoner for privatpersoner - 2021

Priser for mottak avfall på miljøstasjoner for husholdninger
Vare Pris pr.m3 Merknader
Papp/papir og drikkekartong 0,-
Farlig avfall 0,- Gratis inntil 1000 kg pr. år
Elektrisk og elektronisk avfall 0,-
Hageavfall 0,- Kunde må levere selv med bil eller evt. med henger
Dekk 0,-
Plastemballasje 0,-
Metaller 0,-
Glass- og metallemballasje 0,-
Jord og stein- bilhenger 0,-
Batteri (små og store) 0,-
Treverk (Inntil 4m3 gratis) 0,- (186,-) Kunde må levere avfallet selv
Impregnert (Inntil 5m3 gratis) 0,- (392,-) Kunde må levere avfallet selv
Restavfall 232,7
Minsteavgift (restavfall) 70,-
Alle priser er med mva