Priser for mottak av avfall på miljøstasjoner for privatpersoner - 2023

Priser for mottak avfall på miljøstasjoner for husholdninger
Vare Pris pr.m3 Merknader
Papp/papir og drikkekartong 0,-
Farlig avfall 0,- Gratis inntil 1000 kg per år. Levering av asbest over 1000 kg koster kr 3,25 per kg (levering av asbest kun på Frya og Rustmoen).
Elektrisk og elektronisk avfall 0,-
Hageavfall 0,- Kunde må levere selv med bil eller evt. med henger
Dekk 0,-
Plastemballasje 0,-
Metaller 0,-
Glass- og metallemballasje 0,-
Jord og stein- bilhenger 0,-
Batteri (små og store) 0,-
Treverk 0,- Kunde må levere avfallet selv
Impregnert 0,- Kunde må levere avfallet selv
Restavfall 258 Restavfall med høy egenvekt, eksempelvis takshingel, avregnes med egne priser når det avregnes som kubikkmeter (m3).
Minsteavgift (restavfall) 70,-
Alle priser er med mva

Priser forutsetter at du sorterer avfallet ved levering.