Gebyr

Renovasjonsgebyr for Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner 2023

Renovasjonsgebyret blir fakturert etter det som kalles selvkost. Det vil si at du betaler for det renovasjonen koster, verken mer eller mindre. Kommunen kan ikke tjene penger på tjenesten de er pålagt å levere til innbyggerne. Renovasjonsgebyret dekker all behandling av avfallet fra private husholdninger og fritidsboliger i kommunen. Det gjelder henting av avfallet, utstyr som beholdere, drift av miljøstasjoner og avfallsanlegg, videre behandling av avfallet, osv.

Renovasjonsgebyr 2023

Renovasjonsgebyr 2023
Gebyr for følgende tjeneste Sats for 2023 (inkl. mva)
Liten beholder, 140 liter restavfall 2390
Standard beholder, 190 liter restavfall 2840
Stor beholder, 240 liter restavfall 3588
Ekstra stor beholder, 370 liter restavfall 5530
Renovasjon fellesløsning helårsbolig 2840
Renovasjon bringeordning 2840
Fradrag for hjemmekompostering - 427
Renovasjon fritid med VA 1597
Renovasjon fritid uten VA 1278
Renovasjon fritid uten VA og helårsveg 959
Renovasjon fritid henteordning, høystandard 1597
Renovasjon fritid henteordning, lavstandard 1278