Gebyr

Renovasjonsgebyr for Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner 2020 og 2021.

Renovasjonsgebyret blir fakturert etter det som kalles selvkost. Det vil si at du betaler for det renovasjonen koster, verken mer eller mindre. Kommunen kan ikke tjene penger på tjenesten de er pålagt å levere til innbyggerne. Renovasjonsgebyret dekker all behandling av avfallet fra private husholdninger og fritidsboliger i kommunen. Det gjelder henting av avfallet, utstyr som beholdere, drift av miljøstasjoner og avfallsanlegg, videre behandling av avfallet, osv.

Renovasjonsgebyr 2020 og 2021
Abonnement Avgift 2020 (kr) eks. mva Avgift 2021 (kr) eks. mva.
Liten restavfall, 140 liter 1588,92 1684,26
Middels restavfall, 190 liter (standard) 1887,81 2001,08
Stor restavfall, 240 liter 2384,35 2527,41
Liten restavfall m/kompost/gjødsellager - 32% rabatt 1080,70 1145,54
Middels restavfall m/kompost/gjødsellager - 32% rabatt 1286,13 1363,30
Stor restavfall m/kompost/gjødsellager - 32% rabatt 1621,04 1718,30
Kat. 1: Fiskebuer, skogsbuer 514,06 544,90
Kat. 2: Setrer, buer, hytter uten tilknytning til offentlig vann/kloakk 761,36 807,04
Kat. 3: Setrer og hytter som er tilknyttet offentlig vann og eller kloakknett 1207,26 1279,70
Helårsboliger bringeordning 1588,92 1684,26
Fritidsboliger henteordning 1207,26 1279,70