Gebyr

Renovasjonsgebyr for Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner 2020 og 2021.

Renovasjonsgebyret blir fakturert etter det som kalles selvkost. Det vil si at du betaler for det renovasjonen koster, verken mer eller mindre. Kommunen kan ikke tjene penger på tjenesten de er pålagt å levere til innbyggerne. Renovasjonsgebyret dekker all behandling av avfallet fra private husholdninger og fritidsboliger i kommunen. Det gjelder henting av avfallet, utstyr som beholdere, drift av miljøstasjoner og avfallsanlegg, videre behandling av avfallet, osv.

Renovasjonsgebyr 2022

Renovasjonsgebyr 2022
Gebyr for følgende tjenester Sats 2022 (inkl. mva.)
Liten restavfall, 140 liter 2390
Medium restavfall, 190 liter (standard) 2840
Stor restavfall 3587,50
Ekstra stor restavfall, 370 liter 5530
Reduksjon for hjemmekompostering - 426,25
Helårsboliger med fellesløsning (felles konteiner eller avfallsbrønn) 2840
Fritidseiendom med strøm og vann 1596,25
Reduksjon for fritidseiendom uten strøm og vann - 318,75
Reduksjon for fritidseiendom uten strøm, vann og mer enn 2000 meter fra helårsveg - 637,50
Saksbehandlingsgebyr hjemmekompostering 467,50
Saksbehandlingsgebyr fritak 701,25