Priser og leveringsbetingelser

Alle priser er eks. mva.

Minstepris for innlevert næringsavfall på våre gjenvinningsstasjoner er 56 kr.

Asbest-holdig avfall

Frya: 3,25 kr/kg 

Rustmoen: 4118 kr/m3 

Kvam, Fåvang: Ikke mottak

Asbest og annet asbestholdig materiale som eternitt, isolasjonsmateriale fra varmtvannsrør og kjeleanlegg, filtermedier samt varmebeskyttende utstyr som hansker, forklær og klær.
Leveres innpakket i 2 lag byggeplast som er teipet godt igjen og lagt på pall. Det må være tydelig merket med ASBEST. Uemballert asbest tas ikke i mot.

Asfalt

Frya: 0,37 kr/kg

Rustmoen: 350 kr/m3

Kvam, Fåvang: Ikke mottak

Ren asfalt uten jord, stein og andre forurensninger. 
Mottak på Frya gjenvinningsstasjon, Rustmoen gjenvinningsstasjon kan motta enkeltleveranser inntil traktorhengerstørrelse. 

Batterier

Frya, Rustmoen, Kvam, Fåvang: Gratis

Batteri er alt fra småbatteri i klokker, til vanlige batterier du bruker hjemme og store bilbatteri.

Betong

Frya: 0,53 kr/kg

Rustmoen: 1250 kr/m3

Kvam, Fåvang: Ikke mottak

Betong med og uten armering. Betong som er malt eller behandlet på annen måte skal dokumenteres fri for forurensning. 
Mottak på Frya gjenvinningsstasjon, og Rustmoen gjenvinningsstasjon kan motta enkeltleveranser inntil traktorhengerstørrelse. 

Bilruter

Frya: 3,32 kr/kg

Rustmoen, Kvam, Fåvang: 112 kr/stk

Bilruter sorteres som restavfall til deponi.

Elektronisk avfall

Frya, Rustmoen, Kvam, Fåvang: Gratis

Elektronisk avfall er ting som går på batterier eller har en strømførende ledning. Avfall sorteres av kunde ved levering.

Farlig avfall

Frya og Rustmoen: Pris på forespørsel

Kvam og Fåvang: Ikke mottak

Rengjøringsmiddel, maling, lim, lakk, sprayboks, lysstoffrør, løsemiddel, olje, blåsesand, klorparafiner, ftalater, isolasjon med KFK/HKFK. 
Farlig avfall må deklareres. Dette må gjøres før adkomst selv eller ved å gi oss fullmakt. Mottak på Frya og Rustmoen gjenvinningsstasjoner.

Forurensede masser

Frya: Pris på forespørsel

Rustmoen, Kvam, Fåvang: Ikke mottak

Jord, samsmasser, betong, tegl, leca eller andre masser som inneholder forurensninger. Graden av forurensning vil variere, og må dokumenteres i forkant av leveransen. Det vil være varierende grad av tiltak som må utføres ved mottak. Mottak og pris avgjøres på forespørsel, og alle leveranser skal leveres Frya gjenvinningsstasjon. 

Gips

Frya: 1,66 kr/kg 

Rustmoen, Kvam, Fåvang: 1142 kr/m3 

Vi tar i mot ren gips og gips belagt med strie, tapet og maling. Kroker, skruer, spiker og lignende kan sitte på gipsen.

Gips med fliser:

Frya: sorteres som restavfall til deponi

Rustmoen, Kvam, Fåvang: 2746 kr/m3

Glass - og metallemballasje

Frya: 0,40 kr/kg 

Rustmoen, Kvam, Fåvang: 154 kr/m3 

Glassflasker, syltetøyglass, lokk og korker i metall, hermetikkbokser og tuber i metall, aluminiumsemballasje, aluminiumsfolie, telyskapsler, og brus - og ølbokser uten pant. Maks 16 cm i diameter.

Hageavfall og kompost

Frya: 0,59 kr/kg 

Rustmoen, Kvam, Fåvang: 58 kr/m3 

Løv, kvist, røtter, stammer, gress, planter, tov o.l.
Stubber med diameter over 30 cm og fritt for stein regnes som trevirke, ellers regnes det som usorterte samsmasser.

Hvitevarer

Frya, Rustmoen, Kvam og Fåvang: Gratis

Kjøleskap, oppvaskmaskin, komfyr, vaskemaskin o.l. 

Impregnert trevirke

Frya: 2,15 kr/kg 

Rustmoen, Kvam, Fåvang: 342 kr/m3 

Treverk som er innsatt med en impregnering eller kreosotbehandlet. Dette regnes som farlig avfall og skal deklareres. Egne priser gjelder for leveranser med beslag og bolter over 30 cm.

Isolasjon

Frya: 3,32 kr/kg

Rustmoen, Kvam og Fåvang: 203 kr/m3

Sorteres som restavfall til deponi.

Isopor

Sorteres som restavfall til energigjenvinning.

Jord

Sorteres som hageavfall og kompost.

Keramikk, tegl, porselen, leca og takstein

Frya: 0,80 kr/kg eks. mva.

Rustmoen: 850 kr/m3 eks. mva.

Kvam og Fåvang: Ikke mottak

Leca, murstein, porselen, keramikk o.l. Massene skal være fri for forurensning. 
Mottak på Frya gjenvinningsstasjon, Rustmoen gjenvinningsstasjon kan motta enkeltleveranser inntil traktorhengerstørrelse. 

Lyspærer og lysstoffrør

Frya, Rustmoen, Kvam og Fåvang: Gratis

Lyspærer og lysrør er alle slags lyspærer og lysrør, også LED-pærer/sparepærer.

Makulering av papir

Frya: 2,11 kr/kg (kunde makulerer selv)
         3,50 kr/kg (MGR makulerer)

Rustmoen, Kvam, Fåvang: Ikke mottak

Papiret skal være rent og tørt for å kunne gjenvinnes.
MGR utfører makuleringen på vegne av kunden, eller kunden betjener selv vår makuleringsmaskin. 
Papir til makulering oppbevares i sikrede beholdere.
Vi makulerer i sikkerhetsnivå P2 (Daglige - ikke sensitive data)

Matavfall

Frya: 1,60 kr/kg 

Rustmoen, Kvam, Fåvang: Ikke mottak

Våtorganisk materiale fra matproduksjon og lignende fra dagligvarehandelen, spisesteder og produksjonsbedrifter.

Metall

Frya, Rustmoen, Kvam og Fåvang: Gratis

Aluminium, stål, jern, kobber, tomme fat, stålband, rustfrie og syrefaste materialer. 

Papir, papp og drikkekartong

Frya: 0,60 kr/kg 

Rustmoen, Kvam, Fåvang: 147 kr/m3 

Papiret skal være rent og tørt skal være rent og tørt for å kunne gjenvinnes.
Avis og magasinpapir; Trykksaker som aviser, tidsskrifter, ukeblader og reklame. 
Emballasjekartong; Kartong som er brukt til å emballere frokostblandinger, egg, pizza, sko o.l.
Drikkekartong; Kartong med diffusjonssperre av f.eks. plast eller aluminium, til å emballere væsker.
Kontorpapir; Brevpapir, konvolutter, kopipapir og datalister. Herunder makulert papir.
Bøker som er "innbundet" med lim leveres som restavfall.

Papp

Frya: 0,54 kr/kg 

Rustmoen, Kvam, Fåvang: 107 kr/m3 

Bølgepappen skal være ren og tørr.
Bølgepapp, sekker, poser, omslagspapir, transport- og inneremballasje av støpt fiber (unntatt eggkartonger)

Piper (av tegl og innvendige piperør)

Frya: 3,5 kr/kg

Rustmoen, Kvam, Fåvang: ikke mottak

Det må foreligge en analyse ved levering.

Hvis det ikke er tatt analyse må vi gjøre dette, det vil da påbeløpe ekstra kostnader på 2000 kr for analysen.

Plastfolie

Frya, Rustmoen, Kvam og Fåvang: Gratis

Folien er myk og elastisk, med glatt overflate og kan være farget eller klar. Det finnes flere typer folie, mest vanlig er LDPE-folie. LDPE folie vil tåle mye "strekking" før den revner. Andre folietyper er HDPE-folie og PP-folie. Sistnevnte knitrer og revner fort. Eksempler på plastfolie er plastbæreposer, krympeplast/transportplast og bobleplast.

Plasthylser

Frya, Rustmoen, Kvam og Fåvang: Gratis

Plasthylser fra rundballefolie og -nett.

Plastrør

Frya: 2,63 kr/kg

Rustmoen, Kvam, Fåvang: 263 kr/m3

Alle typer nye og brukte plastrør, PVC-rør leveres etter avtale. Rørene må være rene.

Isolerte rør leveres som restavfall til energigjenvinning. Disse må være under 0,5 meter.

PP-sekk

Frya, Rustmoen, Kvam og Fåvang: Gratis

Storsekker, gjødselsekker, såkornsekker. Inner- og yttersekk trenger ikke å skilles, fjern alle forurensninger som produktrester, jord, sand og annen plast. Legg gjerne flere PP-sekker i en sekk.

Restavfall til energigjenvinning

Frya: 2,19 kr/kg 

Rustmoen, Kvam, Fåvang: 220 kr/m3 

Brennbart avfall egnet til energi utnyttelse, og som ikke kan sorteres i rene fraksjoner. 
Skal ikke forekomme i leveransen: farlig avfall (maling, impregnert trevirke, vinduer med klorparafiner eller PCB, eksplosiver o.l), elektrisk og elektronisk avfall, dekk, transportbånd, matavfall, flytende avfall, masser (fliser, jord, stein, takstein, betong o.l.), gips og isolasjon.

Restavfall med høy egenvekt, eksempelvis takshingel, avregnes med egne priser når det avregnes som kubikkmeter (m3).

Restavfall til deponi

Frya: 3,32 kr/kg

Rustmoen, Kvam, Fåvang: Isolasjon: 203 kr/m3, Gips med fliser: 2746 kr/m3, Bilruter: 112 kr/stk, Annet 317 kr/m3

Brennbart avfall uegnet til energigjenvinning. Kan være laminerte ruter, isolasjon, gips med fliser.

 

 

Rundballefolie

Frya, Rustmoen, Kvam og Fåvang: Gratis

Hvit og farget rundballfolie må skilles fra hverandre. Fjern alle forurensninger som produktrester, jord, sand, annen plast og rundballnett.

Røtter og stubber

Frya: 1,02 kr/kg

Rustmoen, Kvam, Fåvang: 162 kr/m3

Røtter og stubber som er fri for stein og jord. Røtter med stein og jord sorteres som usorterte samsmasser

Smittefarlig avfall

Frya og Rustmoen: 34,90 kr/kg 

Kvam og Fåvang: ikke mottak

Smittefarlig avfall fra helsetjeneste, dyrehelsetjeneste o.l. Leveres i godkjent emballasje.

Sorterbart avfall

Frya: 1,48 kr/kg 

Rustmoen, Kvam, Fåvang: 175 kr/m3 

Kunden sorterer avfallet selv på gjenvinningsstasjonen, etter anvisning fra kundemottaker. Resultatet av sorteringen skal være at kun en liten andel av lasset klassifiseres som restavfall. 
Farlig avfall må deklareres og betales etter gjeldende satser. 

Svartelistede plantearter

Sorteres som restavfall til energigjenvinning.

Svartelistede planter er fremmede plantearter i norsk natur som kan utgjøre en trussel mot vårt biologiske mangfold. Det betyr at de trives så godt at de utkonkurrerer andre arter som vi ønsker å ta vare på. Det er viktig at svartelistede plantearter ikke kastes i naturen, og må heller ikke kastes sammen med hageavfall. Ønsker du å fjerne plantene er det viktig at de håndteres i tette plastsekker og leveres som restavfall på nærmeste miljøstasjon, vi sender det videre til forbrenning. Her finner du oversikt over alle svartelistede arter www.artsdatabanken.no

Tanker til fyringsolje og drivstoff

Frya og Rustmoen: 

Metall: Gratis

Glassfiber sorteres som usortert avfall.

Kvam og Fåvang: Ikke mottak

Tank av metall som er brukt til olje, parafin leveres som metall, gratis. Tanker av glassfiber leveres som usortert avfall. 
Det skal medfølge sertifikat fra godkjent firma på at tanken er rengjort.

Trevirke

Frya: 1,02 kr/kg 

Rustmoen, Kvam, Fåvang: 162 kr/m3 

Rent treverk, paller, fruktkasser, malt treverk, sponplater, limtre. Spiker, beslag og lignende kan følge med treverket.

Usortert avfall

Frya: 2,80 kr/kg 

Rustmoen, Kvam, Fåvang: ikke mottak

Kan inneholde fraksjoner som brennbart restavfall, papp, papir, treverk, isolasjon, diverse plast, tekstiler, klær, sko og metaller.
Skal ikke forekomme i leveransen: farlig avfall (maling, impregnert trevirke, jernbanesviller eller stolper med beslag eller grove bolter , vinduer med klorparafiner eller PCB, eksplosiver o.l), elektrisk og elektronisk avfall, dekk, transportbånd, matavfall, flytende avfall, masser (fliser, jord, stein, takstein, betong o.l.) og gips.
Mottak på Frya gjenvinningsstasjon.

Usorterte samsmasser, jord og røtter

Frya: Pris på forespørsel

Rustmoen, Kvam, Fåvang: Ikke mottak

Usorterte masser som inneholder organisk materiale, stål og metaller, ee-avfall eller restavfall. Leveransen skal ikke inneholde farlig avfall. Mottak avgjøres på forespørsel, og skal leveres Frya gjenvinningsstasjon.

Vinduer

Frya og Rustmoen:
Vinduer med klorparafiner: 10,48 kr/kg
Vinduer med PCB: 1,5 kr/kg

Kvam og Fåvang: Ikke mottak

PCB-vinduer
Isolerglassruter produsert i Norge i perioden fra 1965 til og med 1975 samt importerte ruter til og med 1979 kan inneholde PCB-holdig forseglingslim.
Leveres stående på pall eller L-stativ på mottak. Eventuelle sprekker skal tapes. 
Klorparafiner
Vinduer produsert fra 1975 frem til 1990 kan inneholde klorparafiner. 
Leveres stående på pall eller L-stativ på mottak. Leveres hele, eventuelle sprekker skal tapes.

 

Det ilegges avviksgebyr på leveranser som ikke tilfredsstiller kravene til oppgitt fraksjon. Avviksgebyret kommer i tillegg til eventuelle sorteringsgebyr.

Avviksgebyr: 757 kr pr stk.

Ved uønskede fraksjoner i leveransen vil vårt mannskap sortere levert avfall, kostnader etter medgått tid belastes kunde. Avregnes for hver påbegynte halvtime.

Sortering hjelpemann: 699 kr pr time

Sortering maskin: 1105 kr pr time

Deklarering på vegne av kunde, etter fullmakt: 250 kr (gjelder fra 01.01.23)