Mottakspriser for næringsavfall 2022

Gjelder også for landbruk. 

Minstepris for næringsavfall er 56 kr eks. mva.

Mottakspriser for næringsavfall 2021
Varenr. Fraksjon Beskrivelse Kr/kg eks mva Kr/ M3 eks mva
Frya Miljøstasjon Kvam, Rustmoen og Fåvang
Priser gjelder fra 01.01.22 Priser gjelder fra 01.01.22
0214/0215 Restavfall Kun brennbart avfall. Kan ikke inneholde miljøfarlig avfall( impregnert), EE-avfall, farlig avfall, gips eller matavfall. Kan heller ikke inneholde isolasjon som Glava, Rockwool eller lignende. 1,94 194,00
0310 Matavfall Avfallet skal kun inneholde matavfall. For kunder som leverer til komprimatorbil, skal egne beholdere med brunt lokk benyttes. Bioposer av for eksempel maisstivelse skal ikke brukes 1,60 Ikke mottak
0111/0113 Sorterbart avfall Dette er blandet avfall som kunden sorterer selv på (rampa) våre miljøstasjoner. Ikke farlig avfall. 1,41 167,00
0411/0416 Papir/papp og drikkekartong Papir – kan inneholde blandinger av papp/papir og drikkekartong. Ikke gavepapir. 0,57 140,00
0412/0417 Papp Ren og tørr bølgepapp 0,51 102,00
0414 Papir til makulering Rent og tørt 3,34 Ikke mottak
0415 Papir til makulering Rent og tørt (Kunde makulerer selv) 2,01 Ikke mottak
0319/0327 Trevirke Kun rent trevirke. NB: IKKE trykkimpregnert 0,97 155,00
0319/0327 Stubber Skal være fri for jord og stein, Alle stubber under 30 cm leveres hageavfall. 0,97 155,00
0321/0324 Impregnert trevirke Impregnert og kreosotbehandlet trevirke skal leveres som farlig avfall. Deklareres som farlig avfall. 2,05 327,00
0510 Metall Gratis Gratis
0510 Tanker Tanker som er brukt til olje/parafin skal ha sertifikat på at de er rengjort. Gjelder kun metall. Tanker av glassfiber leveres som usortert avfall.
1021/1022 Gips Må være sortert. Kan inneholde tapet, glassfiberstrie, maling og skruer og beslag. Gammelt og nytt materiale. 1,58 1092,00
1024/1026 Isolasjon,gips med fliser og laminerte ruter Isolasjon,gips med fliser 3,17 2627,00 Laminerte ruter se vare 1023.
1310/1312 Glass- og metallemballasje Må være sortert. Glasset må ikke være nedknust. Ikke planglass/ruter eller laminert glass, kun flasker, syltetøyglass etc. 0,38 147,00
2001 PCB-vinduer-hele Håndteres med forsiktighet. 1965-1975. SLIK GJØR DURammen må ikke fjernes. Unngå å knuse ruter. Unngå hudkontakt. Leveres stablet på pall eller stables på pall eller L stativ ved levering på mottak. 1,50 avregnes som kg
2002 PCB-vinduer -knuste Fra 1965 til 1975. Legges på anvist sted ved levering på mottak. 1,50 avregnes som kg
2003 Vindu med klorparafiner Fra 1976 til 1990. Håndteres med forsiktighet, må ikke knuses. SLIK GJØR DU Rammen må ikke fjernes. Unngå å knuse ruter. Unngå hudkontakt. Leveres stablet på pall eller stables på pall eller L stativ ved levering på mottak. 10,02 avregnes som kg
1010/1018 Asbest holdig avfall Skal pakkes inn i 2 lag byggeplast og tapes godt igjen. Merkes tydelig med ASBEST og legges på pall. Uemballert asbest tas ikke i mot. 3,11 4007,00
0120 Usortert avfall (Plate) Kan inneholde mange typer avfall som restavfall, papp, papir, treverk, isolasjon, diverse plast, tekstiler, klær, sko og metaller, NB!! Kan ikke inneholde, farlig avfall eller miljø farlig avfall eks: Maling, lim, lakk, bilbatteri, olje, diesel, ee avfall, PCB vinduer, vinduer med klorparafiner og impregnert trevirke. Kan heller ikke inneholde skytematter, gummibelter, jord, stein. Laminerte ruter, matavfall, gips eller eksplosiver. 2,52 Ikke mottak
Plastrør lengder over 0,5 meter. Plastrør over 0,5 meter, leveres som usortert avfall. 2,52 Ikke mottak
Murstein fra piper Dokumentasjon fra prøve resultat eller vi kan ta prøve å sende inn. Etter avtale Ikke mottak
1019/1020 Betong for nedknusing Dokumentasjon på at betong er fri for forurensning 0,50 767,00
1011/1017 Inerte masser Dokumentasjon.Porselen, leca, betong, murstein m.m. Dette må være rene masser 0,35 Kun små lass(bilhenger). 580,00
2005 Lettere forurenset masser Dokumentasjon. Etter avtale Ikke mottak
0317/0323 Hageavfall Løv, gress, kvister, greiner m.m. ikke jord og stein. Stubber over 30 cm i diameter skal leveres som trevirke. 0,56 55,00
1023 Laminerte ruter Laminerte ruter, bilruter og lastebilruter På Frya Miljøstasjon brukes vare 1024 100,- pr.stk.
1215/1216 Skytematter m/wire 4,35 2170,00
1217/1218 Skytematter u / wire 2,81 1403
1219 Gummibelter fra gravemaskin 7011,00 pr stk 7011,00 pr stk
2012 Smittefarlig avfall Leveres i godkjent emballasje 48,- pr kg 48,- pr kg
Farlig avfall Maling, lakk, løsemidler, olje, spraybokser, blåsesand, klorparfiner, ftalater med mer Pris på forespørsel Pris på forespørsel
Avviksgebyr 724,00 pr stk 724,00 pr stk
Sortering hjelpemann Ved avvik i leveransen vil vårt mannskap sortere levert avfall, kostnader etter medgått tid belastes kunde. Avregnes for hver påbegynte halvtime. 668,00 pr time 668,00 pr time
Sortering maskin Ved avvik i leveransen vil vårt mannskap sortere levert avfall, kostnader etter medgått tid belastes kunde. Avregnes for hver påbegynte halvtime. 1057,00 pr time 1057,00 pr time
0661/0668 Salg av Kompostjord 0,18 177