Farlig avfall må deklareres

Avfallsprodusenter og mottakere er pliktige å deklarere avfall som er klassifisert som farlig og/eller radioaktivt. Dette er fordi at farlig avfall kan forårsake skader på miljø, mennesker og dyr.

  • Hvem må deklarere?

Avfallsprodusenter og mottakere er pliktige å deklarere avfall. Husholdninger og privatpersoner trenger ikke deklarere avfall, men skal opplyse om innholdet i avfallet ved levering til gjenvinningsstasjoner.

  • Hva skal deklareres?

Avfall som er klassifisert som farlig og/eller radioaktivt skal deklareres. Avfall som verken er farlig eller radioaktivt, smittefarlig avfall, ordinært avfall, kasserte eksplosiver skal ikke registreres.

Eksempler på farlig avfall er: asbest, avfall med bromerte flammehemmere, avfall med ftalater, baser, bekjempningsmidler, drivstoff og fyringsolje, gasser, herdere, impregnert trevirke, isolerglassruter med PCB, løsemidler, maling, lim og lakk, rengjøringsmidler, spillolje, syrer, vindusruter, væsker og kjemikalier.

Hvis du er usikker på om det du skal levere er farlig avfall kan du søke det opp på denne siden: sortere.no/bedrift

  • Hvorfor?

Farlig avfall kan forårsake skader på miljø, mennesker og dyr. Deklarering gjør at myndighetene får oversikt over hvor mye farlig avfall som finnes, hvor det har oppstått og hvem som har tatt hånd om det.

  • Har virksomheten din farlig avfall?

Hvis din virksomhet har mer enn 1 kilo farlig avfall har du plikt til å levere dette minst en gang per år til et lovlig mottak for farlig avfall. Du må deklarere avfallet i Avfallsdeklarering.no ved levering.

 

  • Slik gjør du ved deklarering:

1. Leder logger seg på i altinn.no og delegerer rollen energi, miljø og klima til den i virksomheten som skal være administrator.

2. Administrator går inn på avfallsdeklarering.no, logger seg inn i administrasjonsmodulen med bankID/minID, og oppretter bedriftsprofil og sluttbrukere.

3. Sluttbrukere (de som deklarerer) får e-post med passord.

4. Da er det klart for å logge seg på avfallsdeklarering.no og deklarere avfallet. 

Ønsker du ikke å utføre selve deklareringen selv, kan du spørre et mottak om hjelp til å deklarere på vegne av deg. Før deklarering må virksomheten din gi mottaket fullmakt til dette. Dette gjøres av administrator i Administrasjonsmuligheten. Merk at din virksomhet fortsatt vil være ansvarlig for informasjonen i deklarasjonen, selv om du har gitt mottaker lov til å deklarere på vegne av deg.

Les mer om avfallsdeklarering her

 

Enkel veiledning finner du her:

Avfallsdeklarering kom i gang brukerveiledning (PDF, 856 kB)