Forebyggende avdeling

Seksjonen ledes av Tor Engum, avdelingsleder forebyggende med ansvar for feiere og tilsynspersonell.

Den viktigste oppgaven til avdelingen er å hindre at brann og andre ulykker skjer. Det er mange måter å drive forebyggende arbeid på.
 

 

Arbeidsoppgaver:
  • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak overfor allmennheten i kommunene
  • Nasjonale kampanjer
  • Samarbeide med våre eierkommuner da det gjelder risikoutsatte grupper/Trygg hjemme
  • Gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter
  • Uttalelse i kommunale byggesaker vedrørende branntekniske spørsmål
  • Saksbehandling ved oppbevaring, handel og oppskyting av pyroteknisk vare/fyrverkeri
  • Branntekniske befaringer i blokker, bolighus, rekkehus etc.
  • Tilsyn der det håndteres brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering.