Leie av beholdere og containere

Priser gjelder fra 01.01.2020
Priser for utleie av utstyr - 2020
Type Varenavn Pris.pr.mnd. eks mva
Utleie Beholder 140 L 32,-
Utleie Beholder 240 L 43,-
Utleie Beholder 370 L 53,-
Utleie Beholder 660 L 85,-
Utleie Beholder 770 L 106,-
Utleie Beholder 1000 L 127,-
Utleie Container lukket 8-10 m3 286,-
Utleie( korttid ) Åpen lift container 10 m3 Dagleie kr.15,-
Utleie Container lukket 6 m3 286,-
Utleie Container til papir 4 m3 265,-
Utkjøring 140 - 1000 L Etter avtale
Innkjøring 140 - 1000 L Etter avtale
Utkjøring 4 - 10 m3 Etter avtale
Innkjøring 4 - 10 m3 Etter avtale