Innsamlingsruten

Alle priser er u/mva. Priser gjelder fra 01.01.2020
Priser på innsamling av avfall 2020
Varenavn Størrelse Pr.tonn Pr.tømming
140/370 L 501,- 105,-
Papir 660 - 1000 L 501,- 149,-
Papp 370 L 454,- 95,-
Papp 660 L - 1000 L 454,- 104,-
Papp/ Bunter 454,- 95,-
Plast 240 L sekk 155.pr.rull
Matavfall 140 L - 240 L 1170,- 90,-
Henting kun matavfall 140 L - 240 L 1170,- 120,-
Glass 140 til 370 L 330,- 133,-
Glass 660 L 330,- 193,-
Glass (Molok) 3m3 til 5m3 330,- 490,-
Glass 3m3 til 8 m3 330,- 410,-
Restavfall 140 l til 370 1734,- 133,-
Restavfall 660 l til 1000 1734,- 193,-
Restavfall 3 m3 til 8 m3 1734,- 410,-
Restavfall (Molok) 3m3 til 5m3 1734,- 490,-
Oppmøtepris for tom beholder 140 l til 1000 L 150,-
Oppmøtepris for tom beholder 4 m3 - 10 m3 550,-
Ekstratømming 140 L til 1000 L 1200,-
Ekstratømming 4 m3 til 10 m3 1500,-