Priser, levering og mottakskrav
  TonnM3
Priser gjelder fra 01.08.17Priser gjelder fra 01.08.17
RestavfallKun brennbart avfall. Kan ikke inneholde miljøfarlig avfall( impregnert), EE-avfall, farlig avfall, gips eller matavfall1500,-150,-
MatavfallAvfallet skal kun inneholde matavfall eller annet lett nedbrytbart materiale. For kunder som leverer til komprimatorbil, skal egne beholdere med brunt lokk benyttes. Bioposer av for eksempel maisstivelse skal ikke brukes1285,-Ikke mottak
Sorterbart avfallDette er blandet avfall som kunden sorterer selv på (rampa) våre miljøstasjoner. Ikke farlig avfall.1200,-120,-
PapirSkal være rent og tørt. Skal ikke inneholde papp. Ikke gavepapirGratisGratis
Papir/papp og drikkekartongSom for papir – men kan inneholde blandinger av papp/papir og drikkekartong300,-75,-
PappRen og tørr bølgepappGratisGratis
Papir makuleringRent og tørt2800,-Ikke mottak
Papir makuleringRent og tørt (Kunde makulerer selv)1600,-Ikke mottak
TrevirkeKun rent trevirke. NB: IKKE trykkimpregnert800,-120,-
StubberSkal være fri for jord og stein, Alle stubber under 30 cm leveres hageavfall.700,-105,-
Impregnert trevirkeImpregnert og kreosotbehandlet trevirke skal leveres som farlig avfall. Deklareres som farlig avfall.1700,-255,-
MetallGratisGratis
TankerTanker som er brukt til olje/parafin skal ha sertifikat på at de er rengjortGratisGratis
GipsMå være sortert. Kan inneholde Tapet, glassfiberstrie, maling og skruer og beslag. Gammelt og nytt materiale.1300,-910,-
Isolasjon,gips med fliser2300,-1840,- Gjelder gips med fliser. På M3 er Isolasjon restavfall
Glass sortertMå være sortert. Glasset må ikke være nedknust. Ikke planglass/ruter eller laminert glass, kun flasker, syltetøyglass etc.202,-16,-
PCB-vinduer-heleHåndteres med forsiktighet, må ikke knuses. 1965-19751400,-1400 pr.tonn
PCB-vinduer -knusteFra 1965 til 19751400,-1400 pr.tonn
Vindu med klorparafinerFra 1976 til 19907500,-7500,- pr. tonn
Asbest holdig avfallSkal pakkes inn i 2 lag byggplast og tapes godt igjen. Merkes tydelig med ASBEST og legges på pall1600,-800,-
Usortert avfall (Plate)Kan inneholde alle typer avfall. NB!! ikke farlig avfall eller miljø farlig avfall, eks: Laminerte ruter, matavfall, gips, impregnert trevirke, maling, lim, lakk, bilbatteri, olje, diesel, EE avfall eller eksplosiver.2000,-Ikke mottak
Murstein fra piperDokumentasjon fra prøve resultat eller vi kan ta prøve å sende inn.Ikke mottak
Betong- armertDokumentasjon960,-1200,-
Betong uten armeringDokumentasjon400,-600,-
Inerte masserDokumentasjon.Porselen, leca, betong, murstein m.m. Dette må være rene masser400,-Kun små lass(bilhenger). 600,-
Lettere forurenset masserDokumentasjon.Ikke mottak
HageavfallLøv, gress, kvister, greiner m.m. ikke jord og stein. Stubber over 30 cm i diameter skal leveres som trevirke.350,-35,-
FtalaterBelegg11,60 pr.kg11,60 pr.kg
Laminerte ruterLaminerte ruter, bilruter og lastebilruter85,- pr stk.85,- pr.stk.
Skytematter m/wire3900,-1950
Skytematter u / wire2400,-1200,-
Smittefarlig avfallLeveres i godkjent emballasje12,- pr kg12,- pr kg
Alle priser er uten mva.

Kontaktinformasjon

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap
Fryavegen 150
2647 Sør-Fron
Telefon
: 61 28 31 78

Faks
: 61 28 31 79
Org.nr.
: 871040982
Åpningstid
: 08:00-15:30
 
 
Login for redigering