Priser, levering og mottakskrav
Fraksjon Beskrivelse Tonn M3
Priser gjelder fra 01.01.18 Priser gjelder fra 01.01.18
Restavfall Kun brennbart avfall. Kan ikke inneholde miljøfarlig avfall( impregnert), EE-avfall, farlig avfall, gips eller matavfall. Kan heller ikke inneholde isolasjon som Glava, Rockwool eller lignende. 1600,- 160,-
Matavfall Avfallet skal kun inneholde matavfall eller annet lett nedbrytbart materiale. For kunder som leverer til komprimatorbil, skal egne beholdere med brunt lokk benyttes. Bioposer av for eksempel maisstivelse skal ikke brukes 1400,- Ikke mottak
Sorterbart avfall Dette er blandet avfall som kunden sorterer selv på (rampa) våre miljøstasjoner. Ikke farlig avfall. 1200,- 120,-
Papir Skal være rent og tørt. Skal ikke inneholde papp. Ikke gavepapir Gratis Gratis
Papir/papp og drikkekartong Som for papir – men kan inneholde blandinger av papp/papir og drikkekartong 300,- 75,-
Papp Ren og tørr bølgepapp Gratis Gratis
Papir makulering Rent og tørt 2800,- Ikke mottak
Papir makulering Rent og tørt (Kunde makulerer selv) 1600,- Ikke mottak
Trevirke Kun rent trevirke. NB: IKKE trykkimpregnert 800,- 120,-
Stubber Skal være fri for jord og stein, Alle stubber under 30 cm leveres hageavfall. 700,- 105,-
Impregnert trevirke Impregnert og kreosotbehandlet trevirke skal leveres som farlig avfall. Deklareres som farlig avfall. 1700,- 255,-
Metall Gratis Gratis
Tanker Tanker som er brukt til olje/parafin skal ha sertifikat på at de er rengjort Gratis Gratis
Gips Må være sortert. Kan inneholde Tapet, glassfiberstrie, maling og skruer og beslag. Gammelt og nytt materiale. 1300,- 910,-
Isolasjon,gips med fliser 2300,- 1840,- Gjelder gips med fliser. På M3 er Isolasjon restavfall
Glass sortert Må være sortert. Glasset må ikke være nedknust. Ikke planglass/ruter eller laminert glass, kun flasker, syltetøyglass etc. 300,- 120,-
PCB-vinduer-hele Håndteres med forsiktighet, må ikke knuses. 1965-1975 1400,- 1400 pr.tonn
PCB-vinduer -knuste Fra 1965 til 1975 1400,- 1400 pr.tonn
Vindu med klorparafiner Fra 1976 til 1990 7500,- 7500,- pr. tonn
Asbest holdig avfall Skal pakkes inn i 2 lag byggplast og tapes godt igjen. Merkes tydelig med ASBEST og legges på pall 1600,- 800,-
Usortert avfall (Plate) Kan inneholde alle typer avfall. NB!! ikke farlig avfall eller miljø farlig avfall, eks: Laminerte ruter, matavfall, gips, impregnert trevirke, maling, lim, lakk, bilbatteri, olje, diesel, EE avfall eller eksplosiver. 2200,- Ikke mottak
Murstein fra piper Dokumentasjon fra prøve resultat eller vi kan ta prøve å sende inn. Ikke mottak
Betong- armert Dokumentasjon 960,- 1200,-
Betong uten armering Dokumentasjon 400,- 600,-
Inerte masser Dokumentasjon.Porselen, leca, betong, murstein m.m. Dette må være rene masser 400,- Kun små lass(bilhenger). 600,-
Lettere forurenset masser Dokumentasjon. Ikke mottak
Hageavfall Løv, gress, kvister, greiner m.m. ikke jord og stein. Stubber over 30 cm i diameter skal leveres som trevirke. 350,- 35,-
Ftalater Belegg 11,60 pr.kg 11,60 pr.kg
Laminerte ruter Laminerte ruter, bilruter og lastebilruter 85,- pr stk. 85,- pr.stk.
Skytematter m/wire 3900,- 1950
Skytematter u / wire 2400,- 1200,-
Smittefarlig avfall Leveres i godkjent emballasje 12,- pr kg 12,- pr kg
Alle priser er uten mva.
Mottakskrav

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap
Fryavegen 150
2647 Sør-Fron
Telefon
: 61 28 31 78

Faks
: 61 28 31 79
Org.nr.
: 871040982
Åpningstid
: 08:00-15:30