Tømmeplan for husholdninger 2018

Hvis du ønsker tømmeplan kan du henvende deg til en av våre miljøstasjoner, din kommunes servicetorg eller vår administrasjon i Ringebu Brannstasjon eller skrive ut her. Tømmeplan for husholdninger 2018 (PDF, 467 kB)