Råd og tips

Hvordan unngå fastfrysing i den brune beholderen om vinteren.
For unngå fastfrysing i den brune beholderen om vinteren – legg i en avis i bunnen og opp på sidene, bruk papirpose eller godkjent miljøplastpose (begge deler fås kjøpt på butikker) IKKE HANDLEPOSER ELLER LIGNENDE

Hvordan unngå luktproblemer?


Legg gress eller huminal lagvis mellom avfallet. Luktproblemer oppstår ofte fordi den organiske massen blir for tett og ikke får
gjennomlufting. Ved å tilsette strukturmateriale får man den nødvendige luftingen som trengs for å få igang en riktig
komposteringsprosess.

Restavfallsbeholderen renner over - hva kan jeg gjøre?


Sørg for å sortere ut alle gjenvinnbare fraksjoner som papp/papir, matavfall, glass, metaller, drikkekartonger og også kanskje
husholdningsplast.
Neste steg er å gå til anskaffelse av ekstrasekken