Ekstrasekk

Sekken kan brukes når du en sjelden gang har for mye avfall til at det går i den tildelte beholderen.

Den kan brukes på alle fraksjoner, og må da settes fram sammen med tømmingen av den dunken innholdet da passer for.

Sekken kan kjøpes for kr 35,- i alle dagligvareforretninger. Dette dekker innsamling, transport og behandlingskostnader av avfallet.

Ekstrasekken kan i utgangspunktet brukes til alle typer avfall, men egner seg best for restavfallet.

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap
Fryavegen 150
2647 Sør-Fron
Telefon
: 61 28 31 78

Faks
: 61 28 31 79
Org.nr.
: 871040982
Åpningstid
: 08:00-15:30