Husholdning og fritidsbolig

Husholdninger og fritidsboliger

Hva er plastikkroken til

Den røde plastikkroken er for at du kan henge plastikksekken på den før henting. Sekker som er knytt fast på gjerder, stativer med mer blir ikke hentet. Du kan også velge å sette sekken løst ved avfallsbeholderne. Plastikksekker skal knytes med «dobbel knute» sånn at de ikke åpnes opp under lasting og tømming.

Må jeg knyte plastikksekken

Ja, du må knyte plastikksekken. For at innsamling, lasting, lossing og pressing skal gå så smidig som mulig skal sekker knytes. Når alle knyter sekkene så sparer vårt mannskap tid på knyting av flere tusen sekker i måneden. 

At sekkene er knytt er også et tegn til renovatørene om at sekken er klar for henting.

Se også vår artikkel http://www.mgr.no/nyheter/plastikken-blandes-sammen-med-papir.109893.aspx

Hvordan kildesortere

Se nettsiden https//:www.sortere.no

Blandes papir og plastikk

Nei, papir og plastikk blandes ikke. Men det kjøres inn av den samme renovasjonsbilen, og når det ankommer vår sorteringshall på Frya sorteres plastikksekker ut fra papiret. Derfor er det viktig at sekkene er knytt, for da går utsorteringen enkelt. Se også vår artikkel http://www.mgr.no/nyheter/plastikken-blandes-sammen-med-papir.109893.aspx