Husholdning og fritidsbolig

Husholdninger og fritidsboliger

Hvor får jeg tak i poser til matavfall?

Poser til matavfall får du kjøpt på alle dagligvarebutikker i Midt-Gudbrandsdalen. Du får også en rull med poser på alle våre gjenvinningsstasjoner uten ekstra kostnad.

Hvorfor samler ikke MGR inn plast i fjellområdene?

Plast er fokus for kommunens renovasjonstjeneste, og årlig samles det inn over 122 tonn husholdningsplast. Når det kommer til plastinnsamling i fjellområdene er dette litt mer utfordrende. Her er vi i dag avhengige av kontainere eller dypoppsamlere, og tømming av disse medfører ekstra kjøring for relativt små mengder. Som igjen medfører at drivstoff-forbruket /utslippet blir større enn gevinsten ved å hente inn plast som egen fraksjon til resirkulering. Dette er status i dag, men det planlegges med prøveprosjekt i noen fjellområder for å se på andre oppsamlingsløsninger.

Hva er plastkroken til?

Den røde plastkroken er for at du kan henge plastsekken på den før henting. Sekker som er knytt fast på gjerder, stativer med mer blir ikke hentet. Du kan også velge å sette sekken løst ved avfallsbeholderne. Plastsekker skal knytes med «dobbel knute» sånn at de ikke åpnes opp under lasting og tømming.

Må jeg knyte plastsekken?

Ja, du må knyte plastsekken. For at innsamling, lasting, lossing og pressing skal gå så smidig som mulig skal sekker knytes. Når alle knyter sekkene så sparer vårt mannskap tid på knyting av flere tusen sekker i måneden. 

At sekkene er knytt er også et tegn til renovatørene om at sekken er klar for henting.

Se også vår artikkel http://www.mgr.no/nyheter/plastikken-blandes-sammen-med-papir.109893.aspx

Blandes papir og plastemballasje?

Nei, papir og plastemballasje blandes ikke. Men det kjøres inn av den samme renovasjonsbilen, og når det ankommer vår sorteringshall på Frya sorteres plastsekker ut fra papiret. Derfor er det viktig at sekkene er knytt, for da går utsorteringen enkelt. Se også vår artikkel http://www.mgr.no/nyheter/plastikken-blandes-sammen-med-papir.109893.aspx

Hvordan får man tak i flere plastsekker til plastemballasje?

Sekker til plastemballasje får du kjøpt på alle dagligvarebutikker i Midt-Gudbrandsdalen. Du får også en rull ved å dra innom en av våre gjenvinningsstasjoner.

Hvorfor skal ikke bleier kastes i matavfallsbeholderen?

Matavfallet fra MGR sendes til Mjøsanlegget for produksjon av biogass, og bleier egner seg svært dårlig til biogass. Dette blir da et restprodukt som er dyrere å sende til forbrenning, enn om det hadde blitt sortert ut i forkant. Bleier sorteres derfor som restavfall.

Mer informasjon finner du her: http://www.mgr.no/nyheter/bleier-skal-kastes-i-restavfallet.111112.aspx?fbclid=IwAR1W5jss7eAgqF8Txi-4kRJy6fQI9txtaGGWjG5lCn6vWy8aAS0dINVvKoM

Hvor får man tak i ekstrasekker til restavfall?

Alle dagligvarebutikker i Midt-Gudbrandsdalen skal i utgangspunktet selge dette, men det kan være at noen butikker ikke har valgt å ta det inn enda.

Får jeg makulert sensitive papirer hos dere?

Ja, på gjenvinningsstasjonen på Frya er det mulig å makulere sensitive papirer. Enten ved at du gjør det selv eller at vi gjør det for deg.

Priser for makulering finner du her: http://www.mgr.no/bedrift/priser-og-krav-for-levering-av-avfall/mottakspriser-og-betingelser-pa-gjenvinningsstasjonen/