Husholdning og fritidsbolig

Husholdninger og fritidsboliger

Hva er plastkroken til?

Den røde plastkroken er for at du kan henge plastsekken på den før henting. Sekker som er knytt fast på gjerder, stativer med mer blir ikke hentet. Du kan også velge å sette sekken løst ved avfallsbeholderne. Plastsekker skal knytes med «dobbel knute» sånn at de ikke åpnes opp under lasting og tømming.

Må jeg knyte plastsekken?

Ja, du må knyte plastsekken. For at innsamling, lasting, lossing og pressing skal gå så smidig som mulig skal sekker knytes. Når alle knyter sekkene så sparer vårt mannskap tid på knyting av flere tusen sekker i måneden. 

At sekkene er knytt er også et tegn til renovatørene om at sekken er klar for henting.

Se også vår artikkel http://www.mgr.no/nyheter/plastikken-blandes-sammen-med-papir.109893.aspx

Blandes papir og plastemballasje?

Nei, papir og plastemballasje blandes ikke. Men det kjøres inn av den samme renovasjonsbilen, og når det ankommer vår sorteringshall på Frya sorteres plastsekker ut fra papiret. Derfor er det viktig at sekkene er knytt, for da går utsorteringen enkelt. Se også vår artikkel http://www.mgr.no/nyheter/plastikken-blandes-sammen-med-papir.109893.aspx