Tom for plastsekker?

MGR logo - Klikk for stort bildeMGR logoMange husholdninger er i ferd med å gå, eller har gått, tomme for plastsekker til returplast. Utkjøringen av plastruller i 2019 var ressurskrevende, og vi ønsker å finne en mer rasjonell metode. Derfor arbeides det med å få plastposer for returplast, matavfall og ekstrasekk for restavfall ut i dagligvarebutikkene. Enn så lenge vil det være mulig å hente dette direkte på våre betjente miljøstasjoner, eller ved å ta kontakt med en av våre renovatører. 

Fra før har MGR hatt plastposer for matavfall og ekstrasekk for restavfall i de fleste dagligvarebutikkene, men disse har ikke vært registrert riktig med tanke på strekkoder. Så det har vært lokale avtaler mellom den enkelte butikk og MGR. Nå som plastsekker for returplast også skal ut i butikkene gjøres det en jobb med å registrere dette sentral hos de enkelte kjedene.

Utkjøringen i 2019 var ressurskrevende, og samtidig var det flere husstander som ikke mottok plastsekker av forskjellige årsaker. Det varierer også mye på hvor mange sekker husstandene bruker gjennom året. I fremtiden ønsker vi å unngå denne problematikken, derfor tenker vi at det enkleste er å kunne ta med seg en ny rull når man uansett handler matvarer. Så sparer vi også miljøet for unødvendig utslipp.

For å forebygge misbruk av sekkene og dekke inn noen av kostnadene med salg fra butikk, så vil en rull med sekker for mat og plast koste 10 kr/rull. Sekkene vil for øvrig vare gratis på våre betjente miljøstasjoner. Ekstrasekk for restavfall selges for 50 kr/sekk både i butikk og på miljøstasjoner.

Plastsekker skal benyttes til det som er beskrevet på hver enkelt sekk. Dersom det oppleves misbruk av sekkene til eksempelvis hageavfall eller restavfall kan det bli aktuelt med tiltak for å forbygge dette.