Priser for utleie av utstyr

Priser for utleie av utstyr Priser gjelder fra 01.01.2019
Priser for utleie av utstyr
Type Varenavn Pris.pr.mnd.
Utleie Beholder 140 L kr.30
Utleie Beholder 240 L kr. 40
Utleie Beholder 370 L kr. 50
Utleie Beholder 660 L kr. 80
Utleie Beholder 770 L kr. 100
Utleie Beholder 1000 L kr. 120
Utleie Container lukket 8 m3 kr. 270
Utleie Container lukket 6 m3 kr. 270
Utleie Container til glass 4 m3 kr. 250
Utleie Container til papir 4 m3 kr. 250
Ut-/innkjøring 140- 370 liter kr. 250
Ut-/innkjøring 660- 1000 liter kr. 400
Ut-/innkjøring Containere 4 m3 - 8 m3 Etter avtale
Alle priser u/mva