Priser for innsamling av avfall

 

Priser på innsamling av avfall Alle priser er u/mva. Priser gjelder fra 01.01.2019
Priser på innsamling av avfall
Varenavn Størrelse Pr.tonn Pr.tømming
Papir 140/240 L 300,- 70,-
Papir 370 L 300,- 100,-
Papir 660/770/1000 L 300,- 150,-
Papp 370 L 200,- 70,-
Papp 660/770/1000 L 200,- 100,-
Papp/ Bunter 1240,-
Plast 240 L sekk 150.pr.rull
Matavfall 140 L 110,-
Henting kun matavfall 140 L 135,-
Matavfall 240 L 216,-
Henting kun matavfall 240 L 236,-
Glass 140 til 370 L 300,- 120,-
Glass 660 L 300,- 180,-
Glass (Molok) 3m3 til 5m3 300,- 440,-
Glass 3m3 til 8 m3 300,- 370,-
Restavfall 140 l til 370 1700,- 120,-
Restavfall 660 l til 1000 1700,- 180,-
Restavfall 3 m3 til 8 m3 1700,- 370,-
Restavfall (Molok) 3m3 til 5m3 1700,- 440,-
Oppmøtepris for tom beholder 140 l til 1000 L 100,-