Nye priser for mottak av avfall m.m. fra 01.01.18

P.g.a. økte utgifter til mottak, transport og behandling heves prisene for mottak av avfall. Nye priser gjelder fra 01.01.18: (eks. mva.)

 

Type avfall Pr. tonn Pr. m3
Brennbart restavfall 1600 160
Matavfall -næring 1400  
Usortert avfall 2200  
Glass/metallemballasje -næring 300 120

 

Nye priser for innsamling av papir, papp, matavfall, plastemballasje og glass/metallemballasje fra næringsbedrifter finner du her (klikk på overskrifta). Alle priser eks.mva.

Matavfall vil ikke bli innveid på bilen som tidligere annonsert. Her blir det som tidligere pris pr. tømt beholder. Ingen økning av tømmepris fra 2017 til 2018.

Priser på innsamling av avfall fra 01.01.18:

Priser på innsamling av avfall. Gjelder fra 01.01.18
Varenavn Størrelse Pr.tonn Pr.tømming
Papir/plastemb. 140/240 L 200 50
Papir/plastemb. 370 L 200 80
Papir/plastemb. 660/770/1000 L 200 120
Papp/plastemb. 370 L 50
Papp/plastemb. 660/770/1000 L 80
Papp/plastemb. Bunter 1040
Plast 240 L 12
Matavfall 140 L 110
Kun matavfall 140 L 135
Matavfall 240 L 216
Kun matavfall 240 L 236
Glass 140-370 300 120
Glass 660 300 180
Glass 3000-8000 L 300 350
Restavfall 140-370 1600 120
Restavfall 660-1000 1600 180
Restavfall 3000-8000 1600 350
Restavfall dypoppsamling 3000-5000 1600 420
Oppmøte tom beholder kr. 100