Nye priser for innsamling/mottak av næringsavfall og utleie av beholdere/containere fra 01.01.19

P.g.a. økte utgifter til mottak, lagring, opplasting, transport og behandling heves prisene for mottak av næringsavfall.

Nye priser for levering til betjente mottak fra 01.01.19: (eks. mva.)

Avfallstype Pr. tonn Pr. m3
Brennbart restavfall 1700 170
Matavfall 1500  
Papir 300 75
Papp 200 40
Asbest 1800 900
Usortert avfall 2300  
Hageavfall 450 45

 

Leveringsvilkårene må følges, se meny/service/næringsavfall/priser for mottak av næringsavfall.

Ved levering til Frya miljøstasjon vil avfallet bli veid.

Nye tømmepriser for avfall og leiepriser for beholdere/containere finnes her: meny/service/næringsavfall/priser for mottak av næringsavfall