Mottak av landbruksplast på Kverndokka

23. og 24. juni tar Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR) i mot landbruksplast på Kverndokka (Tverrbygda). Mottaket vil være bemannet og åpent for levering fra 12:00 – 19:00 begge dager.

Landbruksplasten skal sorteres i de fraksjoner som angis under. Avvik fra dette må betales som usortert avfall.

Følgende fraksjoner kan leveres:

  • Hvitrundballefolie
  • Farget rundballefolie
  • PP-sekk
  • Rundballenett
  • Øvrig folie